Tweedemonitor / Kamervraag / Late betalingen door en marktmacht van Nederlandse supermarktenLate betalingen door en marktmacht van Nederlandse supermarkten

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06867

2018Z06867
Vragen van de leden Geurts en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Economische Zaken over late betalingen door en marktmacht van Nederlandse supermarkten (ingezonden 12 april 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Leveranciers draaien op voor groei supermarkten»?1

Vraag 2
Kunt u beamen dat Nederlandse supermarkten steeds later uitbetalen, zoals uit het onderzoek van Het Financieele Dagblad blijkt? Zo ja, vindt u ook dat dit onwenselijk is en gaat u daar wat aan doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Kunt u toelichten of het de retail is toegestaan om pas na 60 of zelfs 75 dagen uit te betalen? Wat kan hiertegen gedaan worden?

Vraag 4
Hoe kijkt u aan tegen het bericht dat de Europese Commissie met het voorstel komt om een langere betaaltermijn dan 30 dagen te verbieden bij versproducten in de voedselbranche?2

Vraag 5
Klopt het dat supermarkten regelingen aanbieden waarbij hun bank de betaling voorschiet? Zo ja, wordt dit aangepakt met het medio 2016 aan de Kamer toegezegde verpandingsverbod?

Vraag 6
Kunt u aangeven wanneer het wetswijzigingsvoorstel voor het invoeren van een verpandingsverbod aan de Kamer wordt gestuurd?

Vraag 7
Wat zijn volgens u de achterliggende reden van het steeds later betalen door Nederlandse supermarkten?

Vraag 8
Is dit het gevolg van de toenemende verticale marktmacht van supermarkten?

Vraag 9
Is er volgens u sprake van een algemene toename van marktmacht, zoals gesteld door Jan de Loecker en Jan Eeckhout in het artikel «The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications»?3

Vraag 10
Kunt u een reactie geven op dit artikel en specifiek op de geschetste gevolgen van de toename van marktmacht?

Vraag 11
Is er vergelijkbaar onderzoek beschikbaar naar de toename van inkoopmacht en de gevolgen daarvan in Nederland?

Vraag 12
Vormt de toename van marktmacht een bedreiging voor een gezonde mededinging? Zo ja, bent u bereid de toename van marktmacht verder in beeld te brengen?

Vraag 13
Bent u bereid onderzoek te doen naar de marktmacht in de retail waarbij onder andere wordt gekeken naar de omzetontwikkeling in de afgelopen tien jaar van A-merken, B-merken en huismerken van supermarkten?


Bronnenlijst
1 Het Financieele Dagblad, 10 april 2018.
2 Artikel 3 van het Commissievoorstel (http://www.boerderij.nl/PageFiles/214350/002_792_Download-de-pdf-oneerlijke-handelspraktijken.pdf).
3 Jan de Loecker en Jan Eeckhout, «The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications», Augustus 2017 (http://www.janeeckhout.com/wp-content/uploads/RMP.pdf).


Gerelateerd

Late betalingen door en marktmacht van Nederlandse supermarkten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Supermarkten doen te weinig tegen uitbuiting van boeren in ontwikkelingslanden'

Het bericht dat Nederlandse supermarkten fors meer zijn gaan stunten met goedkoop kippen-, varkens-, en rundvlees

Het bericht ‘Nederlands mkb heeft last van marktmacht grootbanken’

Het definiëren van de markt met betrekking tot marktmacht

Het afkeuren van gezonde groente en fruit door supermarkten

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl