Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Arabische inmenging in moskee Rotterdam’Het bericht ‘Arabische inmenging in moskee Rotterdam’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06865

2018Z06865
Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid over het bericht «Arabische inmenging in moskee Rotterdam» (ingezonden 12 april 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Arabische inmenging in moskee Rotterdam»?1

Vraag 2
Wat is uw mening over het feit dat de Arabische Al-Maktoum Foundation, die de Essalam-moskee in Rotterdam financierde, in de loop van 2017 bepaalde wie in de moskee mocht spreken en wie niet?

Vraag 3
Deelt u de mening dat de Nederlandse directie en/of bestuur alle steun moet krijgen om onafhankelijk van buitenlandse financiers hun inhoudelijke koers te kunnen bepalen?

Vraag 4
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de Irakees Nooh al-Kaddo, die aan het hoofd van de Europese tak van de Al-Maktoum Foundation staat en gelieerd is aan de Moslimbroederschap, grote invloed heeft op de inhoudelijke koers van de Essalam-moskee, zoals het weren van een gematigde imam? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit tegen te gaan?

Vraag 5
Wat is uw mening over het feit dat het kritische Nederlandse personeel van de moskee is ontslagen door Al-Kaddo?

Vraag 6
Deelt u de mening dat er geen verbetering is opgetreden sinds in maart 2015 via EenVandaag bekend werd dat de invloed van Al-Maktoum groot en ongewenst is?2

Vraag 7
Welke waarde hecht u nu aan de reactie in 2015 op vragen van EénVandaag aan Al-Maktoum dat de Nederlandse staf het voor het zeggen heeft in de moskee?3

Vraag 8
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is omtrent het convenant van moslimorganisaties in Nederland, dat de transparantie aangaande buitenlandse financiering moet bevorderen en waarvan op 5 oktober 2017 door de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een debat gezegd is dat dit in de loop van 2018 verwacht wordt?4

Vraag 9
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen wetgeving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om ongewenste financiering aan banden te leggen?


Bronnenlijst
1 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/08/arabische-inmenging-in-moskee-rdam-a1598641
2 https://www.youtube.com/watch?v=KXHOOGBdERs
3 https://eenvandaag.avrotros.nl/fileadmin/editorial/docs/reactiemaktoumfoundation.pdf
4 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20172018-9-12.html


Gerelateerd

Het bericht ‘Arabische inmenging in moskee Rotterdam’

Het bericht ‘IS-gangers welkom in El Tawheed-moskee’

De impact van het eenzijdig aangescherpte wapenexportbeleid voor de concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan radicale prediker’

Het bericht dat de voorzitter van de Ulu moskee in Utrecht aangifte heeft gedaan tegen de PVV-lijsttrekker in Utrecht over zijn angstwekkende uitspraak over het afbranden van de Ulu moskee

Het bericht ‘Onvrede over moskee-schoolreis’

Het bericht ‘AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl