Tweedemonitor / Kamervraag / De verkeersveiligheid op de N36De verkeersveiligheid op de N36

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06854

2018Z06854
Vragen van de leden Von Martels en Omtzigt (beiden CDA), Remco Dijkstra (VVD) en Van de Graaf (ChristenUnie) aan de Minister van Infrastuctuur en Waterstaat over de verkeersveiligheid op de N36 (ingezonden 12 april 2018).

Vraag 1
Herinnert u zich de motie Von Martels/Dijkstra (Kamerstuk 29 398, nr. 598) over de verkeersveiligheid op de N36, die op 27 maart 2018 vrijwel unaniem door de Tweede Kamer is aangenomen?1

Vraag 2
Herinnert u zich uw commentaar op bovenstaande motie tijdens het debat over het verslag van het algemeen overleg (VAO) Wegverkeer en Verkeersveiligheid op 22 maart 2018, waarbij u aankondigde specifiek te zullen kijken naar de delen van de N36 waar nog geen verbreding van het wegprofiel is voorzien?

Vraag 3
Bent u op de hoogte van de verwachtingen die uw uitlatingen bij lokale en regionale bestuurders en weggebruikers heeft gewekt?2

Vraag 4
Herinnert u zich de afspraken in het regeerakkoord, waarin staat dat het kabinet zich nadrukkelijk wil inzetten voor een bevordering van de verkeersveiligheid, met name op de N-wegen, en daarvoor ook extra middelen heeft gereserveerd?

Vraag 5
Bent u zich ervan bewust dat de N36 ook in het recente Wegenonderzoek van RTL Nieuws opnieuw naar voren kwam als een van de gevaarlijkste wegen van Nederland?3

Vraag 6
Acht u een telkens wisselend wegprofiel, wat het resultaat is als bij het groot onderhoud van de N36 dit jaar twee stukken van genoemde weg niet worden verbreed, bevorderlijk voor de verkeersveiligheid? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Bent u zich ervan bewust dat indien de betreffende trajecten van de N36 (ten noorden van Almelo en het stuk tussen Mariënberg en de N34) nu niet aangepakt worden, dit in een later stadium alsnog moet gebeuren, met alle extra kosten en overlast van dien?

Vraag 8
Welke acties heeft u sinds het aannemen van bovengenoemde motie in gang gezet om ervoor te zorgen dat bij het groot onderhoud aan de N36 dit jaar ook de twee ontbrekende stukken een breder wegprofiel krijgen?

Vraag 9
Kunt u garanderen dat bij het groot onderhoud dit jaar ook daadwerkelijk de hele N36 een breder wegprofiel krijgt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?


Bronnenlijst
1 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z05176&did=2018D21206
2 https://www.tubantia.nl/twenterand/tweede-kamer-wil-dat-regering-kijkt-of-heneacute-le-n36-stukje-breder-kan~a9fdc379/
3 https://www.rtlnieuws.nl/wegenonderzoek?dnaId=036


Gerelateerd

De verkeersveiligheid op de N36

Het bericht dat er vandaag weer een frontale botsing op de N36 heeft plaatsgevonden

Het bericht ‘Staat wil deal met Volkert van der Graaf’

De dreigende hakbijl voor bomen in de middenberm van de A28 tussen Wezep en Nunspeet

De regeling van het openbaar ministerie met Volkert van der Graaf

Het bericht 'En het Songfestival gaat naar... Rotterdam!'

Het bericht ‘Veel meer ongevallen, veel minder politie op snelweg’

Het bericht ‘doorgetrokken streep helpt tegen ongelukken’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl