Tweedemonitor / Kamervraag / De renovatie van het BinnenhofDe renovatie van het Binnenhof

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06852

2018Z06852
Vragen van de leden Van Eijs, Jetten en Den Boer (allen D66) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de renovatie van het Binnenhof (ingezonden 12 april 2018).

Vraag 1
Kent u het artikel «Gasloos bouwen? Prima, maar niet op het Binnenhof»?1

Vraag 2
Is het waar dat u heeft aangegeven dat er geen ruimte is in het budget voor aanvullende duurzaamheidseisen?

Vraag 3
Welke algemene normen hanteert de rijksdienst ten aanzien van verduurzaming?

Vraag 4
Worden deze normen in de renovatie van het Binnenhof ook gehanteerd? Zo ja, is het dan, in het licht van de historische afspraken over het afbouwen van de gaswinning in Groningen, niet voor de hand liggend om in die normen mee te nemen dat moet worden geprobeerd bij renovaties of nieuwbouw het gebouw gasloos te laten functioneren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Is er een kosten-batenanalyse gemaakt als het gaat om de aanleg van zonnepanelen en andere verduurzaamingsmaatregelen die, normaal gesproken binnen een overzienbare termijn, rendabel zijn? Zo ja, kunt u deze analyse, eventueel vertrouwelijk, delen met de Kamer?

Vraag 6
Waarom is besloten het Binnenhof aangesloten te laten op het gas en geen gebruik te maken van alternatieve verwarmingsbronnen, zoals warmtepompen?

Vraag 7
Is het niet voor de hand liggend om als rijksoverheid het goede voorbeeld te geven en bij nieuwbouw of renovatie zo snel mogelijk de afhankelijkheid van gas uit Groningen af te bouwen?

Vraag 8
Is het waar dat uw woordvoerder heeft aangegeven dat zonnepanelen op leien daken «geen gezicht» zijn? Hoeveel procent van de daken die gerenoveerd worden is een leien dak?

Vraag 9
Waarom is er niet besloten om zonnepanelen aan te leggen op de daken? Hoeveel vierkante meter van de daken van het te renoveren complex is geschikt (te maken) voor de aanleg van zonnepanelen? Hoeveel vierkante meter daarvan is onderdeel van niet-monumentale delen van het gebouw?

Vraag 10
Welke Energie Prestatie Coëfficiënt-waarde (epc-waarde) wordt bereikt na afronding van de renovatie? Bent u bereid te onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om energieneutraliteit te bereiken?

Vraag 11
Hoe passen deze plannen in een uiteindelijk energieneutraal Binnenhof?

1 https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/04/renovatie-binnenhof-vooral-noodzakelijkkwaad-101259627

Indiener

Jessica van Eijs (D66)

Rob Jetten (D66)

Monica den Boer (D66)


Gericht

Raymond Knops (CDA)


descriptionAccess ( 2809 )

Publicatiedatum
12 April 2018Gerelateerd

Het artikel ‘Soap rond architecten verbouwing Binnenhof’

De renovatie van het Binnenhof

De architectenrel op het Binnenhof

Het bericht ‘Graf Jacoba van Beieren hoort op Tholen’

Het bericht ‘Renovatie IJsselbruggen hard nodig, voorlopig tijdelijke maatregelen’

Klachten van bewoners van de Lijnbaanflat in Rotterdam over een ingrijpende renovatie

De groeiende maatschappelijke zorgen over de plannen voor Paleis Soestdijk

Het bericht ‘Bijna honderd miljoen gaat in 25 jaar naar vernieuwing Tilburgse middelbare scholen’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl