Tweedemonitor / Kamervraag / Een vorm van slavernij bij PostNLEen vorm van slavernij bij PostNL

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06677

2018Z06677
Vragen van de leden Kuzu en Öztürk (beiden DENK) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat over een vorm van slavernij bij PostNL (ingezonden 11 april 2018)

1
Bent u op de hoogte van de berichtgeving over PostNL en de arbeidsomstandigheden aldaar? 1)

2
Deelt u de mening van de FNV dat er bij PostNL sprake is van een verkapte vorm van slavernij?

3
Deelt u de mening van de FNV dat de mensen bij PostNL kapot gaan?

4
Is het waar dat er daar in een moordend tempo moet worden gewerkt, met meer dan 800 pakketten per persoon per uur? Zo nee, in welk tempo moet er dan gewerkt worden?

5
Is het waar dat er vaak pakketten van 32 kilo of meer moeten worden getild? Zo nee, hoe zwaar zijn de pakketten die getild moeten worden dan?

6
Is het waar dat er maar twee pauzes per dag zijn? Zo nee, hoeveel pauzes per dag zijn er dan wel?

7
Is het waar dat de mensen de hele dag stand by moeten staan? En dat als ze niet opgeroepen worden, ze geen beloning ontvangen? Zo nee, hoe is de stand by beloning dan geregeld?

8
Is het waar dat er voor meer dan vijf miljoen euro aan onderbetaling is? Zo nee, hoeveel wordt er volgens u onderbetaald?

9
Is het waar dat PostNL probeert de cao te omzeilen via uitzendbureaus? Deelt u de mening dat het omzeilen van cao’s laakbaar is, en dat werkgevers altijd de cao zouden moeten naleven?

10
Deelt u de mening dat er in de 21e eeuw geen plaats zou moeten zijn voor 19e-eeuwse arbeidsomstandigheden?

11
Hoe kan het dat een eens zo sociaal bedrijf nu op een dergelijke nietsontziende manier met zijn eigen mensen omgaat? Kunt u hierover zo snel mogelijk in overleg treden met de raad van bestuur van PostNL?

12
Deelt u de mening dat de slechte arbeidsomstandigheden in de postsector mede verband houden met de marktwerking, liberalisering en privatisering van de PTT en haar rechtsopvolgers sinds de jaren ‘90? Welke conclusies kunt u hieruit trekken?

1) FNV: 'Zoals postsorteerders van PostNL werken, is een verkapte vorm van slavernij', Omroep West, 3 april 2018


Gerelateerd

Een vorm van slavernij bij PostNL

Medewerkers van Sandd die geen baan krijgen bij PostNL

De verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

De pakketsorteerders die via een schijnconstructie worden ingehuurd bij PostNL

Het betalen van invoerrechten en btw aan de deur

Het bericht 'PostNL verhoogt pakketprijs in kerstpiek'

De stakingen van postbezorgers bij PostNL

Het bericht 'ACM: pas eind zomer besluit over overname Apeldoornse Sandd door PostNL'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl