Zijinstromers die binnen een jaar hun lesbevoegdheid halen

2018Z06588
Vragen van de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over zijinstromers die binnen een jaar hun lesbevoegdheid halen. (ingezonden 10 april 2018)

1
Heeft u het tv-programma over zij-instromers in het onderwijs gezien?

2
Acht u het verantwoord dat leraren in opleiding al vijf weken na het begin van hun opleiding alleen voor de klas staan?

3
Acht u het denkbaar dat leraren in opleiding binnen een jaar voldoende scholing genieten en praktijkervaring opdoenom daarna volkomen geƫquipeerd voor de klas te kunnen staan?

4
Bent u bekend met het in het tv-programma genoemde onderwijsprogramma voor zij-instromers? Door wie wordt deze opleiding verzorgd? Kunt u het gehele lesprogramma voor dit omscholingsjaar naar de Kamer sturen?

5
Hoe verhoudt dit speciale programma zich tot uw eerdere toezegging aan het lid Kwint tijdens het VAO leraren 2) dat er niet getornd wordt aan de eisen van het leraarschap? Moeten deze leraren in opleiding ook een geschiktheidsonderzoek afleggen met positief resultaat? Hebben ze na een jaar voldoende pedagogische en didactische vaardigheden? Zo ja, wat is het verschil met de tweejarige opleiding voor mensen die hun geschiktheidsonderzoek hebben gehaald?

6
Zijn er afspraken gemaakt over begeleiding door scholen na het afronden van deze opleiding? Ziet u een rol voor uzelf bij het voorkomen van uitval na het zij-instroomtraject?

7
Wilt u deze vragen beantwoorden voor de behandeling van het wetsvoorstel over het werkdrukakkoord 3)?


Bronnenlijst
1) Nieuwsuur, 6 april 2018.
2) Plenair debat, 29 maart 2018.
3) Betreft pleniare behanding van wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk, Kamerstuk 34 886,

Indiener(s)
Tweedemonitor