Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Schiphol teruggefloten door rechter’Het bericht ‘Schiphol teruggefloten door rechter’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06482

2018Z06482 Vragen van het lid Paternotte en Belhaj (beiden D66) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Defensie over het bericht ‘Schiphol teruggefloten door rechter’. (ingezonden 9 april 2018)

1
Bent u bekend met het bericht ‘Schiphol teruggefloten door rechter’? 1)

2
Welke zijn de beleidsconsequenties van de uitspraak van de rechter?

3
Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat Schiphol het besluit om 2500 slots (start- en landingsrechten) uit de markt te halen klaarblijkelijk onvoldoende heeft onderbouwd?

4
Klopt het dat door deze uitspraak van de rechter er in de komende zomerperiode tienduizenden, zo niet honderdduizenden, extra passagiers op Schiphol verwacht kunnen worden, zoals wordt beweerd op basis van het aantal slots dat nu terug in de markt gezet moet worden?

5
Wat is het effect hiervan op de ingecalculeerde passagiersstromen en daarmee op het comfort van reizigers en de landzijdige veiligheid op de luchthaven tijdens piekmomenten in 2018?

6
Kunt u zich herinneren dat in 2016 nog het leger ingezet moest worden om de toegenomen passagiersstromen en de veiligheid in goede banen te leiden 2), en dat ook 2017 zich kenmerkte door ellenlange wachtrijen met enorm ongemak voor reizigers en mogelijke veiligheidsrisico’s tot gevolg 3)? Deelt u de mening dat deze situatie zich in 2018 niet mag herhalen?

7
Hoe gaat u ervoor zorgdragen dat Schiphol in de komende zomermaanden te allen tijde beschikt over voldoende inzet van de Marechaussee, zodat de paspoortcontrole (het grensproces) geen bottleneck vormt voor de passagiersstromen en de daarmee gepaard gaande uitdagingen?

8
Kunt u daarbij in detail aangeven hoeveel Marechaussee en ander ondersteunend overheidspersoneel er beschikbaar zal zijn ten opzichte van het jaar 2016 en 2017, en onderbouwen of en, zo ja, waarom u dit voldoende acht om situaties zoals in 2016 en 2017 te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

9
Is deze uitspraak van de rechter voor u aanleiding om vanuit het Rijk bij te dragen aan de benodigde miljoeneninvesteringen voor modernisering en innovatie van het grensproces op Schiphol, aangezien dergelijke aanpassingen er ook voor kunnen zorgen dat de wachtrijen voor de paspoortcontrole niet verder toenemen of mogelijk zelfs ingeperkt kunnen worden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

10
Is de veiligheid tijdens de vakantieperiodes, en in het bijzonder de piekmomenten, in 2018 wel gewaarborgd als Schiphol het besluit 2500 slots (start- en landingsrechten) uit de markt te halen juist nam omdat de luchthaven niet wilde dat de vliegrechten doorgeschoven worden naar de zomermaanden, aangezien het dan al extreem druk is op de luchthaven en het zou leiden tot operationele problemen en minder comfort?

11
Welke consequenties heeft de rechterlijke uitspraak voor de handhaving van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) en eventuele overschrijding van het afgesproken plafond van 500.000 vliegbewegingen tot 2020?


Bronnenlijst
1) Website BNR, 5 april 2018 (https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10342151/schiphol-teruggefloten-door-rechter).
2) Website EenVandaag, 15 augustus 2016 (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/solide-plan-beveiliging-schiphol-nodig/) en website RTL Nieuws, 15 augustus 2016 (https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/kritiek-op-inzet-militairen-op-schiphol-houtje-touwtjeoplossing).
3) Website RTL Nieuws, 26 juni 2017 (https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/chaos-en-lange-wachtrijen-schiphol-heeft-t-vooral-aan-zichzelf-te-wijten)


Gerelateerd

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Het bericht ‘Schiphol teruggefloten door rechter’

De wijze waarop de minister van Infrastructuur en Waterstaat om zal gaan met de constateringen van de Omgevingsraad Schiphol in haar toekomstige luchtvaartbeleid.

Het bericht 'Schiphol teruggefloten door rechter'

De race naar de bodem van beveiligers op Schiphol

Het handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment met betrekking tot Schiphol en de Wet natuurbescherming

De wijze waarop een vreedzame demonstratie op Schiphol werd beëindigd en het verschil met de boerendemonstraties

Het bericht dat de MKBA voor de groei van Schiphol niet voldoet aan de daarvoor door de Kamer vastgestelde criteria en aantoonbare onjuistheden bevat

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl