Tweedemonitor / Kamervraag / Het gijzelen van een huurster in GroningenHet gijzelen van een huurster in Groningen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06481

2018Z06481
Vragen van de leden Nijboer (PvdA), Arno Rutte (VVD) en Beckerman (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het gijzelen van een huurster in Groningen (ingezonden 9 april 2018)

1
Kent u het bericht ‘Schroeven in deur: huurster gegijzeld’?

2
Schrikt u er ook van dat malafide verhuurders deuren dichtschroeven en daarmee mensen opsluiten in hun kamer?

3
Wat vindt u van de volgende laconieke en onthutsende reactie van de verhuurder: ‘er zal vast wel meer gebeuren in mijn panden’?

4
Hoe vaak komt intimidatie, bedreiging of zelfs geweldpleging en vrijheidsberoving door verhuurders voor in Nederland? Welke maatregelen treft u om dergelijke praktijken te voorkomen en bestrijden?

5
Hoe vaak is aangifte gedaan van voorgenoemde praktijken en hoe vaak is dit gedrag ook daadwerkelijk veroordeeld? Kunt u een overzicht geven van de laatste vijf jaar en de ontwikkeling ervan in kaart brengen?

6
Wat is de maximale straf die geldt voor het opsluiten van mensen in hun woning of kamer door bijvoorbeeld de deur vast te schroeven?


Bronnenlijst
1) Dagblad van het Noorden, 5 april 2018


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het gijzelen van een huurster in Groningen

De belofte van het kabinet dat de versterking nu echt op stoom komt en de uitvoering van het bestuursakkoord

De causaliteit van schade en gaswinning

Een huisuitzetting van een huurder die herstellend is van corona

De compensatie van Shell en Exxon voor het verlagen van de gaswinning

Het bericht 'Steen door de ruit en dreigbrief Molukse wijk in Elst'

Het bericht ‘Medewerkers universiteit Groningen sluisden 1,2 miljoen weg’.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl