Tweedemonitor / Kamervraag / Een ernstig veiligheidsincident op SchipholEen ernstig veiligheidsincident op Schiphol

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06288

2018Z06288
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol (ingezonden 5 april 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht dat twee vliegtuigen bijna met elkaar in botsing zijn gekomen boven de luchthaven Schiphol?1

Vraag 2
Kunt u schetsen wat de gevolgen zouden zijn geweest als deze twee vliegtuigen met elkaar in botsing waren gekomen?

Vraag 3
Hoe verhoudt dit bericht zich tot uw eerdere antwoord waarin u stelt dat «LVNL en het Gilde van luchtverkeersleiders hebben aangegeven dat de veiligheid op Schiphol op dit moment niet in het geding is en er zijn ook geen signalen daartoe uit het toezicht door de ILT»?2

Vraag 4
Kunt u aangeven op welk moment, bij welk incident of bij welke hoeveelheid incidenten de grens gepasseerd wordt? Wanneer zult u stellen dat de veiligheid wel in het geding is?

Vraag 5
Wat is de invloed van de vervanging van het asfalt op één van de banen en de bijzondere windomstandigheden, zoals verwoord in uw antwoorden tijdens het mondelinge vragenuur van 3 april 2018, op de veiligheidssituatie op, boven en rond de luchthaven?

Vraag 6
Wanneer kan de Kamer de tijdens het debat over het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol van de Onderzoeksraad voor Veiligheid toegezegde informatie verwachten?


Bronnenlijst
1 NOS.nl, 3 april 2018 (https://nos.nl/artikel/2225576-ovv-onderzoekt-bijna-botsing-opschiphol.html)
2 Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 1036.


Gerelateerd

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De wijze waarop de minister van Infrastructuur en Waterstaat om zal gaan met de constateringen van de Omgevingsraad Schiphol in haar toekomstige luchtvaartbeleid.

Een ernstig veiligheidsincident op Schiphol

Schiphol en Lelystad Airport

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

De wijze waarop een vreedzame demonstratie op Schiphol werd beëindigd en het verschil met de boerendemonstraties

Het bericht dat de MKBA voor de groei van Schiphol niet voldoet aan de daarvoor door de Kamer vastgestelde criteria en aantoonbare onjuistheden bevat

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl