Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’Het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06287

2018Z06287
Vragen van de leden Van Brenk en Krol (beiden 50PLUS) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’ (ingezonden 5 april 2018)

1
Bent u bekend met het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’? 1)

2
Op basis van welke objectieve criteria kan iemands rijbewijs ter plekke worden ingenomen?

3
Hoe is het mogelijk dat in deze casus iemands rijbewijs ter plekke is ingenomen, terwijl hij na onderzoek topfit bleek?

4
Hoe is het mogelijk dat in deze casus het politierapport enerzijds en de lezing van de betrokkene anderzijds zo enorm van elkaar verschillen?

5
Hoe oordeelt u het feit dat in deze casus betrokkene volgens de marechaussee geestelijk en/of lichamelijk niet goed functioneert of dat u ernstige psychiatrische problemen heeft? Sinds wanneer behoort het tot de competenties van de marechaussee om medische oordelen te vellen?

1) https://nos.nl/artikel/2225367-rijbewijs-honderden-ouderen-ten-onrechte-ingenomen.html


Gerelateerd

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Rijbewijs honderden ouderen onterecht ingenomen’

Het bericht ‘Trekkerrijbewijs zorgt voor uitsluiten buitenlandse stagiaires’

De doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Het bericht ‘Rijbewijs vanaf 4 juni met toepassing inloggen DigiD’

Het bericht dat het rijbewijs van een gehandicapte chauffeur is ingenomen.

De berichten: 'Discriminatie ouderen in vacatureteksten' en 'vacature sluit ouderen uit'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl