Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er veel meer afval in de Stille Oceaan ronddrijft dan werd aangenomen en dat bijna de helft van deze vervuiling bestaat uit visnettenHet bericht dat er veel meer afval in de Stille Oceaan ronddrijft dan werd aangenomen en dat bijna de helft van deze vervuiling bestaat uit visnetten

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z05750

2018Z05750 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat er veel meer afval in de Stille Oceaan ronddrijft dan werd aangenomen en dat bijna de helft van deze vervuiling bestaat uit visnetten (ingezonden 29 maart 2018).

Vraag 1
Kent u het wetenschappelijke artikel uit Nature, waarin met veel nauwkeurigere metingen en rekenmodellen is vastgesteld dat er vier tot zestien keer zoveel afval in de Stille Oceaan ronddrijft als tot dusver werd aangenomen en dat visnetten verantwoordelijk zijn voor minstens 46% van dit afval?1 2

Vraag 2
Is dit onderzoek ook relevant voor schattingen over afval in de Noordzee? Kunt u uitsluiten dat ook in de Noordzee veel meer afval ronddrijft dan tot nu toe wordt aangenomen? Ziet u de noodzaak van een aangepast, nauwkeuriger monitoringsysteem? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Zijn visnetten, visserstouwen en vispluis nog steeds met afstand de meest gevonden afvalitems op de Nederlandse stranden?3 Kunt u een inschatting geven van de omvang van het vistuigafval in de Noordzee in absolute en relatieve cijfers? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Kunt u aangeven of, en zo ja met welk percentage, vistuigafval is teruggedrongen via de Green Deal Visserij voor een Schone zee, die inmiddels drie jaar loopt?4 Zijn de tussentijdse uitkomsten reden tot aanpassing van de doelstelling en methoden van de Green Deal? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Kunt u aangeven op welke wijze u nog meer vistuigafval tegengaat en hoe dit vordert?

Vraag 6
Bent u bereid tot het nemen van extra maatregelen om vistuigafval in de Noordzee tegen te gaan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


1 Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic, d.d. 22 maart 2018 (http://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w)
2 Plasticsoep in Stille Oceaan veel groter gedacht, d.d. 22 maart 2018 https://nos.nl/artikel/ 2223827-plasticsoep-in-stille-oceaan-veel-groter-dan-gedacht.html
3 Factsheet afvalmonitoring 2004–2016, Stichting De Noordzee (https://www.noordzee.nl/project/userfiles//Factsheet_Afvalmonitoring_2004_2016.pdf)
4 De Green Deal Visserij voor een Schone Zee http://www.greendeals.nl/hoe-gaat-het-met-greendeal-visserij-voor-een-schone-zee/


Gerelateerd

Het bericht dat er veel meer afval in de Stille Oceaan ronddrijft dan werd aangenomen en dat bijna de helft van deze vervuiling bestaat uit visnetten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Betalen ziekenhuizen de rekening van het afval van de kerncentrale Borssele’

Het rapport ‘The burning question’ van Tearfund en overige berichtgeving over het verbranden van plastic afval in ontwikkelingslanden en de verantwoordelijkheid van multinationals die dit plastic produceren.

Het bericht ‘Onderzoekers: plasticsoep in Stille Oceaan komt vooral van visserij en scheepvaart’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Doorgeschoten overheidsbeleid leidt tot vervuiling in plastic afval’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl