Tweedemonitor / Kamervraag / Het massaproces en de doodstraf voor een persfotograaf in EgypteHet massaproces en de doodstraf voor een persfotograaf in Egypte

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z05428

2018Z05428
Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het massaproces en de doodstraf voor een persfotograaf in Egypte (ingezonden 27 maart 2018).

Vraag 1
Hoe beoordeelt u de berichtgeving1 dat Egypte de doodstraf eist – dood door ophanging – tegen een persfotograaf?

Vraag 2
Klopt het de betreffende fotograaf, Mohammed Abu Zaid, alias Shawkan, sinds augustus 2013 vastzit omdat hij tijdens antiregeringsdemonstraties, waarbij honderden burgerslachtoffers vielen, zijn werk deed en zaken documenteerde die niet gezien mochten worden2 ?

Vraag 3
Deelt u de opvatting van Reporters Without Borders dat de doodstraf tegen een verslaggever als Shawkan volstrekt disproportioneel is, politiek gemotiveerd is en geen rechtspraak?3 Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Is het waar dat deze vervolging plaatsvindt in een massaproces waarin zeker 500 verdachten terechtstaan? Hoe beoordeelt u de verklaring van Amnesty International, dat van de 330 reeds veroordeelde verdachten, er maar tegen twee van hen echt bewijs was?4

Vraag 5
Bent u het met uw ambtsvoorganger eens dat Egypte «mensenrechtentechnisch echt niet oké bezig is op dit moment en dat daarin stappen gezet moeten worden»?5

Vraag 6
Bent u het ook eens met de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (VN), Zeid Ra’ad Al Hussein, dat NGO’s een zeer belangrijke rol spelen in het ter verantwoording roepen van de Egyptische Staat ten aanzien van het nakomen van verplichtingen op het gebied van mensenrechten6 ?

Vraag 7
Deelt u de kritiek van de Hoge Commissaris op de nieuwe wetgeving in Egypte, de zogenoemde «Law 70», die de civil society nog verder aan banden legt en mensenrechtenverdedigers nog kwetsbaarder maakt voor repressie en sancties dan ze nu al zijn?

Vraag 8
Bent u het met de Hoge Commissaris eens dat deze wet in strijd is met de mensenrechten en deelt u diens oproep om de «Law 70» in te trekken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
In hoeverre is er nog «civil society» over in Egypte, die niet onder controle van de overheid staat? Welke gevolgen heeft de vergaande repressie voor de mogelijkheden van Nederland en de Europese Unie (EU) om van de overheid onafhankelijke «civil society» te steunen, zoals vrije pers en mensenrechtenverdedigers?

Vraag 10
Bent u bereid om Egypte bilateraal en in EU- en VN-verband aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden om de mensenrechten te respecteren?

Vraag 11
Welke mogelijkheden ziet u daartoe binnen het EU-Associatieakkoord met Egypte en de nabuurschapsgelden? Klopt het dat nog maar een klein deel van deze nabuurschapsgelden bestemd zijn voor de «civil society»?

Vraag 12
Bent u daarnaast van plan Egypte aan te spreken op de zorgwekkende positie van de Kopten, de christelijke minderheid die op grote schaal gediscrimineerd wordt en geconfronteerd met onder meer aanslagen en vernieling van Koptische gebouwen en eigendommen en gijzelingen van vrouwen7 ?


1 https://www.villamedia.nl/artikel/egypte-eist-doodstraf-tegen-fotojournalistshawkan?utm_source=dlvr.it
2 «Waarom zit u eigenlijk nog vast?», Parool, 21 augustus 2015
3 https://www.villamedia.nl/artikel/egypte-eist-doodstraf-tegen-fotojournalistshawkan?utm_source=dlvr.it
4 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/egypt-irish-national-acquitted-hundredssentenced-following-grossly-unfair-mass-trial/
5 Plenair debat Begroting Buitenlandse Zaken 2018, 15 november 2017 (2018D16574)
6 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21678&LangID=E
7 http://uhri.ohchr.org/en/search/results


Gerelateerd

Het massaproces en de doodstraf voor een persfotograaf in Egypte

De door Egypte geëiste doodstraf tegen fotojournalist Shawkan

Het bericht ‘Egypt: Set Independent Torture Inquiry’

De mensenrechtensituatie in Egypte

De berichten dat tegen vijf Soedische mensenrechtenactivistes de doodstraf is geëist

Het bericht ‘Oeganda komt opnieuw met wet voor doodstraf homoseksualiteit’

Doodstraf voor homo’s in Brunei

Het bericht 'Ze vermoordde haar man toen hij haar verkrachtte. Nu krijgt Noura (19) de doodstraf'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl