Tweedemonitor / Kamervraag / Buitenlandse investeringen in EthiopiëBuitenlandse investeringen in Ethiopië

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z05360

2018Z05360
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Diks (GroenLinks), Van den Hul (PvdA) en Kuik (CDA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over buitenlandse investeringen in Ethiopië (ingezonden 26 maart 2018).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de documentaire «Dead donkeys fear no hyenas»?1

Vraag 2
Herkent u, in algemene zin, het beeld dat buitenlandse investeringen in Ethiopië hebben geleid tot onwenselijke (bij)effecten zoals gedwongen landonteigening, grootschalige ontbossing en vluchtelingenstromen? Wat kan Nederland doen om dit tegen te gaan?

Vraag 3
Hoe bevordert Nederland dat Nederlandse investeringen in Ethiopië ook naar vermogen bijdragen aan lokale welvaartsontwikkeling, en dat negatieve effecten voor de lokale bevolking en het milieu worden voorkomen?

Vraag 4
Bent u bereid om binnen de Wereldbank een dialoog te stimuleren over het functioneren en verbeteren van ontwikkelingsprogramma’s zoals Promoting Basic Services (PBS)2
, teneinde schadelijke effecten op mens en milieu te voorkomen, bijvoorbeeld middels het naleven van de Free Prior Informed Consent (FPIC)3 van inheemse volken?

Vraag 5
Hoe benut Nederland de partnerschappen in het kader van Samenspraak en Tegenspraak om de ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Ethiopië te vergroten, en welke extra mogelijkheden ziet u hier voor Nederland?

Vraag 6
Welke andere mogelijkheden ziet u, ook in het kader van de bijzondere overgangsrelatie tussen Nederland en Ethiopië, om onder meer in de bilaterale dialoog met de Ethiopische overheid te pleiten voor actief toezicht op verantwoord zakendoen door buitenlandse ondernemingen en voor het eerbiedigen van mensenrechten zoals een eerlijke procesgang?

1 https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2018/januari/dead-donkeys-fear-no-hyenas.html
2 http://projects.worldbank.org/P128891/ethiopia-protection-basic-services-program-phase-iiiproject?lang=en
3 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/08/04/world-bank-board-committeeauthorizes-release-of-revised-draft-environmental-and-social-framework


Gerelateerd

Buitenlandse investeringen in Ethiopië

Het bericht ‘Aanpak belastingontwijking remt buitenlandse investeringen’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het afschaffen van de dividendbelasting

Een rapport over beleggingen in wapenproductie en wapenhandel

Ambtenaren die deelnemen aan belastingcommissies van lobbyclubs van buitenlandse bedrijven

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De berichtgeving ‘Nieuwe onderzeeboten: Nederlandse marine-industrie dreigt alleen kruimels te krijgen’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl