Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Doorstroming van oudere in ziekenhuis ligt plat door griep’Het bericht ‘Doorstroming van oudere in ziekenhuis ligt plat door griep’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z05275

2018Z05275 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Doorstroming van oudere in ziekenhuis ligt plat door griep» (ingezonden 23 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Doorstroming van oudere in ziekenhuis ligt plat door griep»?1

Vraag 2
Hoe groot is het tekort aan (voormalig) verzorgingshuisplekken inmiddels geworden? Wilt u alstublieft een concreet aantal als antwoord geven?

Vraag 3
Hoe veel groter is het tekort als er zoveel ouderen zoals nu geveld zijn door griep? Wilt u alstublieft een concreet aantal als antwoord geven?

1 Nationale Zorggids, 22 maart 2018.


Indiener

Fleur Agema (PVV)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 2503 )

Publicatiedatum
23 Maart 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl