Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Politiechef wil meer agenten in buitenland’Het bericht ‘Politiechef wil meer agenten in buitenland’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z05265

2018Z05265 Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Politiechef wil meer agenten in buitenland» (ingezonden 23 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Politiechef wil meer agenten in buitenland»?1

Vraag 2
Klopt het dat in het regeerakkoord additioneel geld is vrijgemaakt voor de inzet van extra agenten in het buitenland? Zo ja, om hoeveel geld gaat dit exact?

Vraag 3
Deelt u de mening dat het inzetten van extra agenten in het buitenland niet ten koste zou mogen gaan van het budget dat volgens het regeerakkoord aan de nationale politie is toegekend?

Vraag 4
Klopt het dat het eveneens de bedoeling zal zijn dat uitgezonden agenten met de lokale politie onderzoeken uitvoeren die verband houden met Nederland? Deelt u de mening dat deze activiteiten een extra belasting zullen inhouden voor de lokale politie en dat deze ontwikkeling – zeker onder de huidige omstandigheden waarin de werkdruk reeds extreem hoog is – niet wenselijk is? Zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de activiteiten in het buitenland geen extra belasting zullen inhouden voor de toch al overbelaste lokale agenten?

1 NRC, «Politiechef wil meer agenten in buitenland» https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/15/politiechef-wil-meer-agenten-in-buitenland-a1595928


Indiener

Lilian Helder (PVV)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 2502 )

Publicatiedatum
23 Maart 2018
Gerelateerd

Het bericht ‘Politiechef wil meer agenten in buitenland’

Het interview ‘Politiechef Anja Schouten: Er moet een eerste hulp bij onbegrepen gedrag komen’ en het opinieartikel ‘Laat de politie geen zorgtaken uitvoeren’

Het bericht ‘Politiechef Fatima stelt dat ‘klokkenluiders’ intern tegen muur lopen’

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Offensieve inzet van Afghaanse agenten in de periode 2011-2013

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht '‘Geheim’ telefoonverkeer legt ernstige corruptie bij politie bloot'

Het bericht dat een klokkenluider bij de politie ernstig gepest werd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl