Tweedemonitor / Kamervraag / De uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalersDe uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z05231

Vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (ingezonden 22 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Overheid moddert aan met tolken en wil nu ook nog voor een prikkie op de eerste rang»?1 Kunt u specifiek reageren op de kritiek van de Nederlandse Unie van Beëdigde Tolken en Vertalers in het Publieke Domein (Nubveto) op uw wijzigingsplannen?

Vraag 2
In hoeveel gevallen in de afgelopen twee jaren is er een beroep gedaan op een beëdigd tolk of vertaler en kunt u dat aantal uitsplitsen naar de taal die deze tolken of vertalers machtig waren?

Vraag 3
Hoe vaak kon dat beroep worden gehonoreerd?

Vraag 4
Hoe vaak werd in de overige gevallen gebruik gemaakt van de zogeheten Uitwijklijst?

Vraag 5
Is de kwaliteit van de vertalingen van de beëdigde tolken en vertalers en tolken en vertalers geregistreerd op de Uitwijklijst bekend? Zo ja, hoe beoordeelt u die?

Vraag 6
Klopt het dat grote afnemers, die zich moeten houden aan de Wet beëdigde tolken en vertalers, gebruik maken van eigen tolken en vertalers in afwijking van die wet? Zo ja, welke organisaties zijn dit?

Vraag 7
Wat is de reden dat die organisaties eigen lijsten opstellen en daarmee afwijken van het wettelijke regime? Indien dat onwenselijk is, welke maatregelen worden hier dan tegen genomen en zijn die afdoende?

Vraag 8
Kunt u per organisatie met een eigen lijst aangeven hoeveel tolken niet-geregistreerd en ongekwalificeerd zijn?

Vraag 9
Hoe waarborgt u de kwaliteit van de beëdigd tolken en vertalers nu u het register waarin zij zijn opgenomen gaat veranderen om de beschikbaarheid te vergroten?

Vraag 10
Hoeveel van de tolken is het Nederlands niet goed machtig? Indien dit niet bekend is, hoe zal dit alsnog worden getoetst?

Vraag 11
Wat gaat u in het nieuwe register veranderen om er voor te zorgen dat de tolken en vertalers de Nederlandse taal wel voldoende machtig zijn?

Vraag 12
Hoe voorkomt u bij het nieuwe register dat grote bemiddelingsbureaus aan wie de overheid opdrachten aanbesteedt de goedkoopste oplossing zullen kiezen en niet de best gekwalificeerde?

Vraag 13
Wat is de stand van zaken van de uitvoering van de door u overgenomen adviezen van ABDTOPConsult?2

Vraag 14
Klopt het dat, nu u de adviezen van ABDTOPConsult gaat overnemen, Nubveto niet is gekend in de uitkomsten van het rapport? Zo ja, waarom is Nubveto hierin niet gekend en bent u in dat geval bereid dit alsnog te doen?


1https://www.ftm.nl/artikelen/wetswijziging-bezuiniging-tolken?share=1
2Kamerstuk 29 936, nr. 42.


Gerelateerd

het bericht ‘Tolken en vertalers staken ‘totdat de minister met ons in gesprek gaat’’

De uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers

Het stakingsrecht van tolken en vertalers

Aanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten

Het bericht ‘Afghaanse tolken die Nederlanders hielpen onder vuur’

Het bericht 'Zelfstandige tolken met uitsluiting bedreigd'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De tolk- en vertaaldiensten die door het Openbaar Ministerie via bemiddelaars worden verdeeld

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl