Tweedemonitor / Kamervraag / De aanbesteding van de AfsluitdijkDe aanbesteding van de Afsluitdijk

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z05126

2018Z05126 Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de aanbesteding van de Afsluitdijk (ingezonden 21 maart 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Investering in sluis in Afsluitdijk moet economische kansen bieden voor Overijssel»1 ?

Vraag 2
Bent u het eens met de conclusie dat de betrouwbaarheid van de bruggen bij Kornwerderzand, ondanks de uitgevoerde en geplande onderhoudsinspanningen, niet gegarandeerd kan worden voor de resterende levensduur?

Vraag 3
Ziet u kansen om het gezamenlijke projectvoorstel van het Rijk en de regio voor de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand en een totale vernieuwing van de bruggen op korte termijn alsnog mee te nemen binnen het project Afsluitdijk, nu hier sprake is van een meevaller van € 81 miljoen en wetende dat dit ook tot financiële synergie zal leiden?

Vraag 4
Kunt u, gelet op de motie-van de Graaf c.s. (Kamerstuk 34 775-A, nr. 34), de Kamer drie weken voor de presentatie van de voorjaarsnota informeren over de hoofdlijnen van het gezamenlijke projectvoorstel van het Rijk en de regio voor de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand inclusief, rekening houdend met de mogelijke vrijval van € 81 miljoen na de aanbesteding van de nieuwe Afsluitdijk, een financieringsvoorstel? Kunt u hierin de noodzaak tot versnelde vervanging van de bruggen meenemen?

1 Website RTV oost, 7 maart 2018 (http://www.rtvoost.nl/nieuws/287688/investering-in-sluis-inafsluitdijk-moet-economische-kansen-bieden-voor-overijssel)


Gerelateerd

Het bericht 'Afsluitdijk dicht: ook Fietsersbond baalt'

De openstelling van de Afsluitdijk voor fietsers

De aanbesteding van de Afsluitdijk

Het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest’

Files bij de Afsluitdijk door herhaaldelijke storingen bij de draaibruggen bij Kornwerderzand

Het bericht 'Vervoersbedrijf-keolis-frauduleuze-sideletters-chinese-bedrijven-aanbesteding'

De voortgang van de aanbestedingsprocedure van de ‘Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten'

Europese aanbesteding van medische apparatuur en hulpmiddelen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl