Tweedemonitor / Kamervraag / De door Egypte geëiste doodstraf tegen fotojournalist ShawkanDe door Egypte geëiste doodstraf tegen fotojournalist Shawkan

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z04941

2018Z04941 Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de door Egypte geëiste doodstraf tegen fotojournalist Shawkan (ingezonden 19 maart 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Egypte eist doodstraf tegen fotojournalist Shawkan»?1

Vraag 2
Klopt het dat Shawkan, oftewel Mahmoud Abu Zeid, in 2013 is gearresteerd voor het fotograferen van een demonstratie in Caïro? Zo ja, hoe duidt u dit?

Vraag 3
Klopt het dat de aanklacht tegen Shawkan onderdeel is van een massaproces tegen ruim 700 verdachten in verband met de demonstratie in 2013? Hoeveel van deze verdachten zijn (foto)journalisten?

Vraag 4
Deelt u de mening dat het eisen van de doodstraf tegen Shawkan voor het uitvoeren van zijn journalistieke werk disproportioneel is? Zo ja, op welke wijze bent u voornemens dit kenbaar te maken bij uw Egyptische collega’s?

Vraag 5
Deelt u de mening dat gezien het verloop van het proces tegen Shawkan ernstig te betwijfelen valt of hier sprake is (geweest) van een eerlijk en zorgvuldig juridisch proces? Zo ja, op welke wijze bent u bereid uw zorgen over dit proces over te brengen aan uw Egyptische ambtsgenoot? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Klopt het dat de Europese Unie Egypte financieel ondersteunt, onder andere in het kader van het Europees Nabuurschapsbeleid? Zo ja, in hoeverre acht u het wenselijk dat Egypte dergelijke financiering ontvangt, onder andere bedoeld ter versterking van de democratische rechtsstaat, en ondertussen de persvrijheid beperkt met het eisen van dergelijke disproportionele straffen tegen journalisten?

Vraag 7
Klopt het dat Nederland ook bilateraal Egypte financiële ondersteuning biedt? Zo ja, in hoeverre acht u het wenselijk dat Egypte dergelijke financiering van Nederland ontvangt ondertussen de persvrijheid beperkt met het eisen van dergelijke disproportionele straffen tegen journalisten?

1 https://www.villamedia.nl/artikel/egypte-eist-doodstraf-tegen-fotojournalist-shawkan


Gerelateerd

De door Egypte geëiste doodstraf tegen fotojournalist Shawkan

Het massaproces en de doodstraf voor een persfotograaf in Egypte

De afgifte van een vergunning voor export militair materieel naar Egypte.

Het bericht ‘Egypt: Set Independent Torture Inquiry’

Het bericht 'Egypte: doden in gevangenissen na marteling en slechte medische zorg'

Het bericht dat het strafhof in Caïro doodstraffen en zware gevangenisstraffen aan demonstranten heeft opgelegd

De berichten dat tegen vijf Soedische mensenrechtenactivistes de doodstraf is geëist

De verlening van vergunningen voor wapenexport naar landen die een VN-wapenembargo schenden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl