Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Veluwse kwarteleitjes van Jumbo kwamen van Franse legbatterij’Het artikel ‘Veluwse kwarteleitjes van Jumbo kwamen van Franse legbatterij’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z04854

2018Z04854 Vragen van het lid De Groot (D66) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het artikel «Veluwse kwarteleitjes van Jumbo kwamen van Franse legbatterij» (ingezonden 16 maart 2018). Vraag 1
Bent u bekend met het artikel « «Veluwse kwarteleitjes» van Jumbo kwamen van Franse legbatterij»?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat het inconsistent is dat het in Europa verboden is om kippen te houden in legbatterijen, terwijl dit voor kwartels niet verboden is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
In hoeverre bent u bereid om zich in Europa hard te maken voor eenzelfde verbod op het houden van kwartels in legbatterijen?

Vraag 4
Deelt u de mening dat een betrouwbare en goede etikettering van voedsel onontbeerlijk is voor het vertrouwen en bewuster maken van de consument?

Vraag 5
In hoeverre denkt u dat het gebruik van eicodes met herkomstvermelding op kwarteleieren zouden kunnen bijdragen aan het voorkomen van onjuiste etikettering op deze producten?

Vraag 6
Deelt u de mening dat het inconsistent is dat het in Europa bij kippeneieren verplicht is om eicodes met herkomstvermelding op de eieren te zetten, terwijl dit bij kwarteleieren niet zo is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
In hoeverre bent u bereid zich in Europa hard te maken voor eenzelfde verplichting om eicodes met herkomstvermelding op de kwarteleieren te zetten?

Vraag 8
Bent u van mening dat de huidige sanctiemogelijkheden voldoende zijn om fraudegevallen als deze te bestrijden?

1 https://www.volkskrant.nl/economie/scharrelkwarteleitjes-van-jumbo-kwamen-uit-franselegbatterij~a4580869/


Indiener

Tjeerd de Groot (D66)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 2373 )

Publicatiedatum
16 Maart 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl