Het bericht 'Europees Parlement trakteert zichzelf op miljoenen voor verkiezingen'

2018Z04731 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Europees parlement trakteert zichzelf op miljoenen voor verkiezingen» (ingezonden 15 maart 2018).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het feit dat de nieuwe begroting van het Europees parlement (EP) voor het eerst boven de twee miljard uitstijgt?1

Vraag 2
Hoe oordeelt u over de opvatting dat er extra geld naar het EP zou moeten, omdat de verkiezingen «de toekomst van het continent zullen bepalen» volgens een interne nota?

Vraag 3
Klopt het dat er acht miljoen bovenop de reeds geraamde vijfentwintig miljoen uitgetrokken wordt voor een publiciteitscampagne? Vindt u dit bedrag proportioneel?

Vraag 4
Kunt u bevestigen dat het doel van deze extra middelen is dat de Europese politieke groepen EVP, ALDE en PES meer uit de schaduw van nationale partijen treden en de voormannen van deze Europese partijen extra in de kijker te zetten?

Vraag 5
Vindt u het ook vreemd dat het EP belastinggeld reserveert voor verkiezingen, terwijl de Tweede Kamer dit niet doet bij nationale verkiezingen?

Vraag 6
Deelt u de mening dat de campagnes van partijen, nationaal dan wel Europees, betaald zouden moeten worden door deze partijen zelf, en niet door de belastingbetaler? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

Vraag 7
Vindt u het proportioneel dat de Europese belastingbetaler jaarlijks ongeveer twee miljard kwijt is aan Europarlementariërs?2

Vraag 8
Klopt het dat er 700 mensen werken op de afdeling communicatie van het Europees parlement, en dat «de ene helft bezig is met het managen van de anderen helft»? Kunt u hun werkzaamheden toelichten, inclusief financiële onderbouwing? Wat heeft de Europese burger aan deze communicatieafdeling?

Vraag 9
Wat is volgens u de toegevoegde waarde van de informatiekantoren van het EP in ieder van de achtentwintig lidstaten? Acht u het proportioneel dat deze kantoren bijna een half miljard van het budget voor het EP opslokken en dat er tevens bijna een half miljard beschikbaar is voor het organiseren van vergaderingen, archivering en parlementaire assistentie? Wat heeft de Europese burger aan deze activiteiten? Kunt u uw antwoord onderbouwen?

Vraag 10
Erkent u dat het schokkend is dat de commissie voor begrotingscontrole van het EP maar moeizaam de verantwoording van de middelen kan controleren?

Vraag 11
Bent u bereid het signaal af te geven dat van meer middelen voor het EP geen sprake kan zijn, zolang niet transparant is hoe geld besteed wordt en signalen dat er geld verspild wordt talrijk zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Maeijer (PVV), ingezonden 13 maart 2018 (vraagnummer 2018Z04614)

1 https://www.elsevierweekblad.nl/uncategorized/achtergrond/2018/02/europees-parlementtrakteert-zichzelf-op-miljoenen-voor-verkiezingen-581888/?utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=nieuwsbrief&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=els_2feb18
2 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1781385/euro-s-vliegen-het-raam-uit

Indiener(s)Tweedemonitor