De dalende belastingdruk op multinationals

2018Z04728 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de dalende belastingdruk op multinationals (ingezonden 15 maart 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Multinationals pay lower taxes than a decade ago»1 ?

Vraag 2
Erkent u dat het niet uit te leggen is dat de effectieve belastingdruk van grote multinationals steeds verder daalt, terwijl de lasten voor burgers juist zijn toegenomen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3
Hoe heeft de effectieve belastingdruk voor multinationals zich in Nederland ontwikkeld sinds het jaar 2000? Bent u bereid dit te onderzoeken? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4
Erkent u dat de belastingwedloop – het almaar verlagen van tarieven en het versmallen van de grondslag – debet is aan deze ontwikkeling? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u bereid om de maatregelen die bijdragen aan die wedloop van dit kabinet – zoals de afschaffing van de dividendbelasting, de verlaging van de winstbelasting – in te trekken?

Vraag 6
Welke rol spelen de internationale verrekenprijzen in de almaar lagere belastingdruk op multinationals? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 7
Wat gaat u doen om de race naar beneden van de winstbelasting, die het gevolg is van de internationale belastingwedloop, te stoppen? Kunt u uw antwoord toelichten?

1 https://www.ft.com/content/2b356956–17fc-11e8-9376-4a6390addb44

Indiener(s)Tweedemonitor