Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z04708

2018Z04708 Vragen van de leden Kops en Tony van Dijck (beiden PVV) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over het bericht «Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren» (ingezonden 15 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren»?1

Vraag 2
Wat is er de reden van dat dertien van de 23 geldverstrekkers het bewust laten afweten op het gebied van maatwerk?

Vraag 3
Wat vindt u ervan dat geldverstrekkers bewust geen hypotheken verstrekken aan starters en senioren die hierdoor vaak geen kant op kunnen?

Vraag 4
Bent u ervan op de hoogte dat geldverstrekkers die over het algemeen wel maatwerk leveren, dit soms niet doen uit angst om de regels te overtreden? Deelt u de mening dat de tot nu toe genomen maatregelen, zoals het Platform maatwerk, niet tot verbetering hebben geleid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Deelt u de mening dat de strengere hypotheekregels ertoe hebben geleid dat er minder ruimte is voor maatwerk, waardoor vooral starters en senioren in een gedwongen keurslijf zitten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Wanneer gaat u nu eindelijk eens iets aan de woningmarkt doen en ervoor zorgen dat geldverstrekkers meer gebruik kunnen maken van maatwerk, zodat ook starters en senioren een huis kunnen kopen?

Vraag 7
Deelt u de mening dat het van de zotte is dat iemand voor de aanvraag van een hypotheek afhankelijk is van degene die de aanvraag behandelt? Zo nee, waarom niet? Wat bent u voornemens aan deze willekeur te doen?

1 https://www.telegraaf.nl/financieel/1782145/hypotheekkeurslijf-nekt-starters-en-senioren


Gerelateerd

Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Hoe de digitale halsband van Magister de privacy van schoolkinderen nekt'

Het bericht dat steeds minder starters een huis kunnen kopen

Het bericht ‘Huizenkoper bij bank duizenden euro’s duurder uit dan bij onafhankelijk adviseur’

Beleggers die het onmogelijk maken voor starters om een huis te kopen

Het opnemen van studieschulden in het BKR-register

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl