Tweedemonitor / Kamervraag / Het BTW nummer van ZZP ‘ers dat het BSN nummer bevatHet BTW nummer van ZZP ‘ers dat het BSN nummer bevat

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z04290

2018Z04290 HERDRUK Vragen van de leden Van der Molen en Omtzigt (beiden CDA) en Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het btw-nummer van zzp’ers dat het burgerservicenummer bevat (ingezonden 12 maart 2018).

Vraag 1
Klopt het dat het btw-nummer voor zzp’ers het integrale burgerservicenummer (bsn) op herkenbare wijze bevat, omdat het na de tekens NL integraal opgenomen is in het btw-nummer?

Vraag 2
Klopt het dat zzp’ers verplicht zijn om hun btw-nummer te vermelden op de website?1

Vraag 3
Klopt het dat zzp’ers net als andere bedrijven verplicht zijn om hun btwnummer te vermelden op elke factuur?

Vraag 4
Welke wettelijke grondslag heeft de Belastingdienst op dit moment voor het verwerken van het bsn in btw-identificatienummers van zzp’ers?

Vraag 5
Verandert er iets aan de wettelijke grondslag na invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in mei 2018?

Vraag 6
Mag een bedrijf een bsn van een persoon opslaan onder de AVG, indien daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat?

Vraag 7
Mag een bedrijf een btw-nummer van een zzp’er met daarin herkenbaar het bsn opslaan onder de AVG, indien daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat?

Vraag 8
Herinnert u zich dat de Kamer twee keer een motie heeft aangenomen om dit probleem op te lossen, door ervoor te zorgen dat nieuwe btw-nummers niet langer het bsn bevatten?2

Vraag 9
Herinnert u zich dat het bsn sinds 2014 juist niet meer op de standaardpagina van het paspoort staat teneinde identiteitsfraude te voorkomen? Met andere woorden: je moet je wel kunnen identificeren maar je hoeft je bsn niet te laten zien, danwel je hoeft het niet door te strepen op het kopie van het paspoort, rijbewijs of identiteitskaart, omdat het op de achterkant staat.

Vraag 10
Kunt u aangeven hoe het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens verloopt, dat kennelijk al meer dan acht maanden duurt?3

Vraag 11
Kunt u ervoor zorgen dat nieuwe btw-nummers van zzp’ers niet langer het bsn bevatten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12
Kunt u deze vragen één voor één en binnen drie weken beantwoorden?

1 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/btw_nummer_vermelden_op_website/ en https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/verkopen-aan-consumenten/checklist-verkoop-viainternet
2 Kamerstuk 33 750 VII, nr. 23 en Kamerstuk 32 637, nr. 188
3 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-onderzoekt-verwerking-bsn-btw-nummerszzpers


Gerelateerd

Het BTW nummer van ZZP ‘ers dat het BSN nummer bevat

De aangifte omzetbelasting (btw)

Het btw-nummer van ZZP-ers

Toepassing van het verlaagde btw-tarief op e-publicaties

De btw plicht voor toezichthouders in het licht van een recente uitspraak van het Europees Hof

Zzp’ers zonder schuldhulp

Het bericht ‘De Autoriteit Consument en Markt heeft geen gelijk, wettelijke bescherming geldt voor meer zzp’ers’

Het bericht dat zzp’ers geen schuldhulp krijgen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl