Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Callgirl voor Albert Heijn’Het bericht ‘Callgirl voor Albert Heijn’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z04287

2018Z04287 Vragen van de leden Özütok en Özdil (beiden GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Callgirl voor Albert Heijn» (ingezonden 12 maart 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Callgirl voor Albert Heijn»?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat de praktijken, zoals die in het artikel worden omschreven (intimidatie, onbetaalde oproepdiensten, onwerkbare roosters), neigen naar uitbuiting? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Is de werkomgeving in de distributiecentra van Albert Heijn wel veilig (zowel fysiek als sociaal)? Controleert de Inspectie SZW hier voldoende op?

Vraag 4
Weten werknemers waar zij melding kunnen doen van onveilige situaties? Zijn er meldingen geweest? Wat was de aard van deze meldingen? Wat is er gebeurd met deze meldingen? Wat kan de Inspectie SZW doen om de meldingsbereidheid van deze werknemers te vergroten?

Vraag 5
Wat vindt u ervan dat OTTO (het betreffende uitzendbureau) meer huur inhoudt op het loon dan wettelijk toegestaan is? Wordt hiermee de Wet Aanpak Schijnconstructies overtreden? Zo ja, gaat de Inspectie SZW hier op handhaven?

Vraag 6
Is hier sprake van een overtreding van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI)? Zo ja, gaat de Inspectie SZW hier op handhaven?

Vraag 7
Deelt u de mening dat dit het zoveelste voorbeeld is van onwenselijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Jasper van Dijk (SP), ingezonden 12 maart 2018 (vraagnummer 2018Z04281).

1 De Groene Amsterdammer, 7 maart 2018; https://www.groene.nl/artikel/callgirl-voor-albertheijn


Gerelateerd

Het bericht ‘Callgirl voor Albert Heijn’

Misstanden met arbeidsmigranten bij distributiecentra van Albert Heijn

Het bericht 'Bom onder poldermodel leggen was geen vooropgezet plan’ en ‘FNV vreest tweede ‘Jumbo-debacle’ bij marktleider Albert Heijn.’, en ‘Meer cao’s zonder handtekening FNV?

De verkoop van alcohol aan minderjarigen

De Primarkpremie

Het grote tekort aan sociale huurhuizen

De verstopte route naar het verpleeghuis waardoor duizenden minder weerbare ouderen wachten op een plek.

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl