Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrieHet bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrie

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z04187

2018Z04187 Vragen van het lid Diertens (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrie (ingezonden 9 maart 2018).

Vraag 1
Hoe beoordeelt u het bericht «Ministeries verzwijgen nog altijd gevoelige contacten met de tabaksindustrie»?1

Vraag 2
Waarom zijn de contacten met de tabaksindustrie niet goed geregistreerd?

Vraag 3
Deelt u de zorg over het niet-registreren van contacten met de tabaksindustrie? Deelt u de mening dat dit ingaat tegen de afspraak dat alle contacten moeten worden vastgelegd in het Transparantieregister Zorg? Wanneer kunnen we openheid verwachten over de niet-geregistreerde contacten?

Vraag 4
Hoe zorgt u ervoor dat toekomstige contacten wel per ommegaande in het transparantieregister worden opgenomen?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kooiman (SP), ingezonden 8 maart 2018 (vraagnummer 2018Z04185).

1 https://www.vn.nl/Vrij Nederland, «Ministeries verzwijgen nog altijd gevoelige contacten- met de tabaksindustrie/?», 7 maart 2018 (https://www.vn.nl/contacten-tabaksindustrie/)


Gerelateerd

Het bericht ‘Ministeries verzwijgen nog altijd gevoelige contacten met de tabaksindustrie’.

Het bericht ‘De innige samenwerking tussen douane en tabaksindustrie’

Het bericht dat ministeries niet open zijn over de contacten met de tabaksindustrie

Het bericht ‘Overheid hanteert te ruime gifnormen voor sigaretten, extra risico volksgezondheid’

‘Sluip’marketing van de tabaksindustrie

Het nieuwe record: ministeries geven 25 miljoen euro uit aan inhuur landsadvocaat

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Boete voor uitdelen tabaksbonus aan winkeliers’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl