Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Hout stoken in woonwijk moet aan banden worden gelegd’Het bericht ‘Hout stoken in woonwijk moet aan banden worden gelegd’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z04049

2018Z04049 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Hout stoken in woonwijk moet aan banden worden gelegd» (ingezonden 8 maart 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Hout stoken in woonwijk moet aan banden worden gelegd»?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat het stoken van hout slecht is voor zowel het milieu als de gezondheid, omdat er uit de verbranding een verscheidenheid aan schadelijke, en vaak kankerverwekkende stoffen vrijkomt, waaronder benzeen, dioxine, benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, roet, fijnstof, ultra fijnstof, PAKs, koolmonoxide? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Is het waar dat fijnstof die vrijkomt bij verbranding van hout, schadelijker is dan fijnstof die vrijkomt bij diesel en dat houtrook twaalf maal schadelijker is dan sigarettenrook (bij eenzelfde rookdichtheid)?2

Vraag 4
Deelt u de mening dat houtstook niet duurzaam is, omdat de bij houtstook veel CO2 wordt uitgestoten? 3

Vraag 5
Wat vindt u ervan dat maar liefst één op de vijf Nederlanders zegt last te hebben van houtrook?

Vraag 6
Wat is uw reactie op het feit dat bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de overheid moet komen met regels voor het stoken van hout in een woonwijk en dat een derde zelfs vindt dat stoken helemaal verboden moet worden?4

Vraag 7
Bent u bereid om landelijke regels op te stellen om houtstook te beperken, vanwege de negatieve gevolgen van houtstook voor de volksgezondheid, het klimaat en het milieu? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Bent u bereid om in het nieuwe Klimaatakkoord en in Green Deals biomassa(bij)stook niet langer als duurzaam alternatief te definiëren voor energieomzetting of ruimteverwarming, en subsidies voor pelletkachels en biomassaketels te beëindigingen? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/hout-stoken-in-woonwijk-moet-aan-banden-wordengelegd
2 https://www.duurzaamnieuws.nl/uitstoot-houtkachels-schadelijker-dan-dieselautos/
3 https://www.duurzaamnieuws.nl/uitstoot-houtkachels-schadelijker-dan-dieselautos/
4 https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/hout-stoken-in-woonwijk-moet-aan-banden-wordengelegd


Gerelateerd

Het bericht ‘Hout stoken in woonwijk moet aan banden worden gelegd’

Het bericht 'Bouwen met hout? Dat is niet duurzaam, zegt de norm'

Het artikel ‘Bomen stoken in centrales? Waanzin!’

De dreigende claim tegen de Nederlandse staat van de energiereuzen Uniper en RWE, mogelijk op basis van de ISDS-clausule in het Energy Charter Treaty

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De massale kap van Nederlandse bossen

De (bij)stook van biomassa in centrales

Het onderzoek ‘Europe's renewable energy directive poised to harm global forests’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl