Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’Het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z04039

2018Z04039 Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks) en Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case» (ingezonden 8 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen»?1

Vraag 2
Klopt het dat er bij een kernramp in de kerncentrale in Lingen een verouderd rampenplan wordt gevolgd dat niet is verbeterd sinds de kernramp in Fukushima?

Vraag 3
Klopt het dat volgens dit oude rampenplan mensen in Nederland niet geëvacueerd zouden hoeven worden, terwijl sommige bewoners van Nederland wel degelijk geëvacueerd zouden moeten worden?

Vraag 4
Bent u bereid in gesprek te gaan met de relevante autoriteiten hierover in Duitsland en op actualisatie van de rampenplannen aan te dringen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u ook bereid om er in gesprekken met de Duitse autoriteiten op aan te dringen dat de samenwerking met betrekking tot de rampenplannen in de grensregio verbetert, zoals experts aanbevelen?

Vraag 6
Zijn alle relevante rampenplannen in Nederland wel geactualiseerd sinds de ramp in Fukushima?

1 http://www.dvhn.nl/drenthe/Groningen-en-Drenthe-in-gevaar-door-falende-aanpak-bijcatastrofe-kerncentrale-Lingen-22939941.html


Gerelateerd

Het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’

Het artikel ‘Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat de provincie Drenthe toestemming heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op Groningen Airport Eelde

De brand bij een Duitse kerncentrale vlakbij de Nederlandse grens

Het artikel ‘Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met verdrag van Aarhus’

Het bericht dat er een lek is geweest bij een Duitse kerncentrale

Het bericht 'Brand bij kerncentrale Lingen: brand geblust, geen gewonden'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl