Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat perfluoroisobutene is vrijgekomen bij ChemoursHet bericht dat perfluoroisobutene is vrijgekomen bij Chemours

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z03939

2018Z03939 Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat perfluoroisobutene is vrijgekomen bij Chemours (ingezonden 7 maart 2018)

Vraag 1
Bent u bekend met de berichten over het vrijkomen van perfluoroisobutene (PFIB) bij chemiefabrikant Chemours?1 2

Vraag 2
Hoeveel PFIB is vrijgekomen bij dit incident en klopt de bewering van de woordvoerders van Chemours dat het een ongevaarlijke hoeveelheid betreft?

Vraag 3
Wat is uw oordeel over de hoop die Chemours uitspreekt om dergelijke incidenten in de toekomst niet meer te hoeven melden na de overgang van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid naar de milieudienst Rijnmond, DCMR, als toezichthouder? Deelt u de visie dat het bedrijf hiermee niet uitstraalt dat veiligheid een essentieel onderdeel is van het bedrijfsproces?

Vraag 4
Kunt u een overzicht geven van de momenten waarop PFIB in 2017 en 2018 is vrijgekomen bij Chemours?

Vraag 5
Acht u het veilig om deze stof in de buurt van woonwijken uit te stoten?

Vraag 6
Hoe wordt gecontroleerd in hoeverre medewerkers worden blootgesteld aan PFIB bij een «gecontroleerde ontsnapping»?

Vraag 7
Bent u bereid om de Kamer te informeren over de uitkomsten van de rechtszaak die gemeenten tegen Chemours hebben aangespannen voor ambtelijke kosten die zij maken om verontreiniging tegen te gaan en bezorgde inwoners te informeren?3

Vraag 8
Heeft Chemours voldaan aan de verplichting om blijvend te zoeken naar maatregelen om de emissie te verlagen? Zo ja, wat heeft dit veranderd aan het productieproces waarbij PFIB wordt uitgestoten?4

1 Sliedrecht 24, 2 maart 2018, vindplaats: https://sliedrecht24.nl/zeer-kleine-hoeveelheidperfluoroisobutene-ontsnapt/ 2 Rijnmond.nl, 2 maart 2018, vindplaats: https://www.rijnmond.nl/nieuws/165565/Chemoursklein-pufje-PFIB-uitstoot

3 Telegraaf, 28 februari 2018: Gemeenten in actie tegen chemiebedrijven

4 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 2704


Gerelateerd

Het bericht dat perfluoroisobutene is vrijgekomen bij Chemours

Het bericht ‘Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours’

De uitstoot van giftige stoffen door Chemours

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het RIVM-onderzoek naar GenX in het drinkwater

Het opheffen van de subsidieregeling “Kansen voor alle kinderen” en de besteding van de hierdoor vrijgekomen middelen aan projecten voor de bestrijding van armoede onder kinderen

De berichten dat er opnieuw chroom-6 is gevonden op trams in Amsterdam en Utrecht

Het berichten ‘GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk’ en ‘Bron GenX op zuivering Bath gevonden’

Het bericht ‘Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl