Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Steenkolenoverslag Rotterdamse haven met 25 jaar verlengd'Het bericht 'Steenkolenoverslag Rotterdamse haven met 25 jaar verlengd'

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z03524

2018Z03524
Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Steenkolenoverslag Rotterdamse haven met 25 jaar verlengd» (ingezonden 28 februari 2018). Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Steenkolenoverslag Rotterdamse haven met 25 jaar verlengd»?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat de Rotterdamse haven elke mogelijkheid moet aangrijpen om de invoer van kolen te ontmoedigen zodat de energietransitie kan worden versneld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Deelt u de mening dat het feit dat de kolenoverslag in de Rotterdamse haven de grootste van Europa is niet strookt met het ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs door Nederland?

Vraag 4
Klopt het dat de Rotterdamse haven op andere manieren, bijvoorbeeld door het verhogen van tarieven, steenkool kan weren?

Vraag 5
Gaat u er bij het Havenbedrijf Rotterdam op aandringen om alles in het werk te zetten om de invoer van steenkool te ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Wie is verantwoordelijk voor de strategische keuzes op lange termijn voor de Rotterdamse haven? Het havenbedrijf, de gemeente Rotterdam of heeft het Rijk ook een rol?

Vraag 7
Is er een visie voor het behoud van werkgelegenheid in onze havens als de fossiele sector meer en meer uit wordt gefaseerd?

Vraag 8
Zouden de kades voor de kolenoverslag niet beter gebruikt kunnen worden om (container-)vracht over te slaan naar binnenvaartschepen om zo de modal-split te verbeteren?

1 FD.nl, 21 februari 2018, https://fd.nl/economie-politiek/1242982/steenkolenoverslagrotterdamse-haven-met-25-jaar-verlengd


Indiener

Tom van der Lee (GL)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 2100 )

Publicatiedatum
28 februari 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl