Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Miljardairsfamilie Van der Vorm koopt huizen voor SyriërsHet bericht 'Miljardairsfamilie Van der Vorm koopt huizen voor Syriërs

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z03465

2018Z03465 Vragen van de leden De Graaf, Kops en Fritsma (allen PVV) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht «Miljardairsfamilie Van der Vorm koopt huizen voor Syriërs (en jij betaalt mee)» (ingezonden 27 februari 2018).

Vraag 1
Kent u het artikel «miljardairsfamilie Van der Vorm koopt huizen voor Syriërs (en u betaalt mee)?»1

Vraag 2
Waarom wordt deze discriminatie van Nederlanders toegestaan en wat gaat u doen om dit aan te pakken?

Vraag 3
Zijn er in Nederland nog meer van dit soort woon- en investeringsconstructies die Nederlanders discrimineren?

Vraag 4
Deelt u de mening dat Syrische statushouders niet in Nederland moeten inburgeren, maar terug moeten naar hun eigen land, zoals hun landgenoten, die in Turkije zijn opgevangen, massaal doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Hoe logisch vindt u het dat er op deze manier 200 extra sociale huurwoningen worden gecreëerd – inclusief huurtoeslagen en dergelijk – terwijl er volgens de gemeente Rotterdam juist «te veel sociale huurwoningen in de stad zijn»?

Vraag 6
Deelt u de mening dat dit soort constructies marktverstorend werken?

Vraag 7
Bent u bereid er voor zorg te dragen dat sociale huurwoningen alleen worden toegewezen aan Nederlanders? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.ftm.nl/artikelen/van-der-vorm-sntr-sociale-huur-voor-syriers


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl