Tweedemonitor / Kamervraag / het bericht ‘Verantwoord gebruik van geweld moet bij agent 'inslijten'’het bericht ‘Verantwoord gebruik van geweld moet bij agent 'inslijten'’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z03409

2018Z03409
Vragen van het lid Den Boer (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Verantwoord gebruik van geweld moet bij agent 'inslijten'’(ingezonden 26 februari 2018).1
Kent u het bericht 'Verantwoord gebruik van geweld moet bij agent ‘inslijten’'? 1)

2
Is het waar dat agenten jaarlijks 32 tot 42 uur training met geweldsmiddelen zoals vuurwapens, pepperspray en handboeien krijgen?

3
Kunt u zich uw antwoord tijdens het mondelinge vragenuur op 20 februari 2018 herinneren, waarin u stelde dat de politie eind 2017 heeft gemeld dat er over dat jaar gemiddeld 39 Integrale Beroepsvaardigheidstraining (IBT)-uren per agent werden gevolgd? Kunt u de cijfers die deze stelling onderbouwen aan de Kamer doen toekomen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

4
Kunt u het gemiddeld aantal IBT-uren per eenheid per agent aan de Kamer doen toekomen?

5
Hoeveel trainingsuren met geweldsmiddelen zijn agenten uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, België en Zweden verplicht te volgen?

6
Op welke wijze is het gebruik van de nekklem naar aanleiding van de gebeurtenissen met betrekking tot de heer Henriquez onderzocht? Welke maatregelen zijn met betrekking tot het gebruik van de nekklem naar aanleiding hiervan genomen?

7
Kunt u aangeven hoe vaak in 2017 verschillende geweldsmiddelen door de politie zijn ingezet? Zo nee, klopt het dat hiertoe geen eenduidig registratiesysteem bestaat?

8
Klopt het dat momenteel een landelijk registratiesysteem voor de inzet van geweldsmiddelen door de politie wordt ontwikkeld? Zo ja, wat houdt dit registratiesysteem precies in en op welke termijn verwacht u dit systeem gereed te hebben?

9
Is het waar dat de ambtsinstructie voor het gebruik van geweld door de politie wordt aangepast? Zo ja, op welke termijn verwacht u deze aanpassing gereed te hebben?

10
Op welke wijze wordt het vermogen tot de-escaleren in geweldssituaties bij agenten getraind?

11
Op welke wijze worden klachten naar aanleiding van geweldgebruik door de politie behandeld? Op welke wijze wordt er teruggekoppeld naar de indieners van klachten?

12
Hoeveel klachten zijn er in 2017 naar aanleiding van geweldgebruik door de politie ingediend? Kunt u per klacht aangeven hoe deze klacht is afgehandeld?
1) https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/18/verantwoord-gebruik-van-geweld-moet-bij-agent-inslijten-a1592682


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl