Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat wietolie zo populair is dat gemeenten soepelere regels overwegenHet bericht dat wietolie zo populair is dat gemeenten soepelere regels overwegen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z03332

2018Z03332
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over het bericht dat wietolie zo populair is dat gemeenten soepelere regels overwegen (ingezonden 23 februari 2018).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Wietolie is zo populair dat gemeenten soepelere regels overwegen»?1

Vraag 2
Ziet u dat er een stijgende behoefte is bij mensen aan het gebruik van medicinale cannabis en medicinale cannabisolie?

Vraag 3
Ziet u dat er bij gemeenten stijgende behoefte is aan het versoepelen van regels als het gaat om medicinale cannabis en medicinale cannabisolie?

Vraag 4
Kunt u aangeven over welke versoepeling(en) gesproken wordt?

Vraag 5
Ziet u een verband tussen de stijgende behoefte aan het versoepelen van regels voor medicinale cannabis en cannabisolie en het (bijna) niet vergoeden ervan door zorgverzekeraars?

Vraag 6
Hoe ziet u het initiatief in Tilburg dat mensen die met een doktersverklaring kunnen aantonen dat ze baat hebben bij het gebruik van medicinale cannabis niet alleen worden uitgezonderd van vervolging bij maximaal vijf planten, maar ook van de inname van de planten door de politie?

Vraag 7
Wilt u in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kijken welke behoefte er is als het gaat om versoepeling van regels rondom medicinale cannabis en medicinale cannabisolie en hoe hier constructief mee om kan worden gegaan, vanuit het oogpunt van de patiënt?

1 https://www.trouw.nl/home/wietolie-is-zo-populair-dat-gemeenten-soepelere-regelsoverwegen~a52dc41d/


Gerelateerd

Het bericht dat wietolie zo populair is dat gemeenten soepelere regels overwegen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Experts: liquiditeitscrisis vraagt om soepelere btw-teruggave’

Het persbericht van Divosa van 1 oktober jl., over de Budgetten gebundelde uitkeringen 2019 en 2020 en over de middelen voor re-integratie en minimabeleid

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl