Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Agent na geweld steeds vaker in de kou’Het bericht ‘Agent na geweld steeds vaker in de kou’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z03214

2018Z03214 Vragen van het lid Arno Rutte (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Agent na geweld steeds vaker in de kou» (ingezonden 22 februari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Agent na geweld steeds vaker in de kou»?1

Vraag 2
Herkent u deze signalen? Klopt het dat er steeds minder casemanagers beschikbaar zijn?

Vraag 3
Hoe vaak moet een casemanager ingezet worden? Is de huidige sterkte daarvoor voldoende? Zo nee, wat gaat u daaraan doen en op welke termijn?

Vraag 4
Is er een verband tussen de verminderde inzet van casemanagers en het blijvend hoge verzuim bij de politie? Neemt u een adequate inzet van casemanagers mee bij uw plannen voor het terugdringen van ziekteverzuim (in lijn met motie Van Oosten c.s.)?2

1 AD.nl, 16 februari 2018
2 Kamerstuk 34 775 VI, nr. 49


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl