Tweedemonitor / Kamervraag / Bedreigde inheemse mensenrechtenactivisten in GuatemalaBedreigde inheemse mensenrechtenactivisten in Guatemala

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z02851

2018Z02851
Vragen van de leden Diks en Van Ojik (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over bedreigde inheemse mensenrechtenactivisten in Guatemala (ingezonden 19 februari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met de situatie van de Guatemalteekse mensenrechtenactiviste Aura Lolita Chávez?1

Vraag 2
Bent u ervan op de hoogte dat mevrouw Chávez momenteel in Europa verblijft, maar eind deze maand weer terug zal keren naar Guatemala om haar strijd tegen corruptie en het vernietigen van natuur en landbouwgrond voort te zetten, en daar waarschijnlijk weer groot gevaar zal lopen, gelet op de eerdere bedreigingen tegen haar persoon?

Vraag 3
Bent u bereid om de Nederlandse ambassade te verzoeken om de veiligheidssituatie van mevrouw Chávez te volgen en waar mogelijk invloed aan te wenden om de veiligheidssituatie van mevrouw Chávez te verbeteren, bijvoorbeeld door bij de autoriteiten in Guatemala kenbaar te maken dat de ambassade de situatie van mevrouw Chávez nauwlettend in de gaten houdt?

Vraag 4
Welke inspanningen verricht de Nederlandse regering, zelfstandig dan wel in verbanden van internationale samenwerking, om de corruptie in Guatemala te bestrijden en de stigmatisering, bedreiging en vervolging van mensenrechtenactivisten tegen te gaan?

Vraag 5
Bent u op de hoogte van activiteiten van Nederlandse bedrijven die direct of indirect, bijvoorbeeld via een joint venture, in Guatemala opereren? Zo ja, welke bedrijven zijn dit en wat zijn hun activiteiten? Zijn er bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven actief op het gebied van de winning van palmolie of houtkap?

1 https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/aura-lolita-chavez


Gerelateerd

De mogelijke invoering van twee wetten in Guatemala

Bedreigde inheemse mensenrechtenactivisten in Guatemala

Het bericht ‘Escalatie President Guatemala weert corruptie-aanklager VN’

Het bericht dat de visa van 11 onderzoekers van CICIG door Guatemala zijn ingetrokken

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat een man die de dochter van een columnist bedreigde een taakstraf van twintig uur kreeg opgelegd

Het bericht dat een agent vervolging wil afdwingen van man die hem bedreigde met fysiek geweld

De online handel in beschermde vogels en het nieuws dat rechercheurs hun handen vol hebben aan smokkel van bedreigde diersoorten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl