Tweedemonitor / Kamervraag / Het tegengaan van matchfixingHet tegengaan van matchfixing

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z02847

2018Z02847 Vragen van het lid Diertens (D66) aan de Minister voor Medische Zorg over het tegengaan van matchfixing (ingezonden 19 februari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Schaatscoach Jillert Anema ondernam poging tot matchfixing op Winterspelen Sotsji»?1

Vraag 2
Op welke manier is matchfixing in het tuchtrecht van de nationale sportbonden geborgd? Is het verplicht om een vermoeden van matchfixing zo snel mogelijk te melden bij de tuchtcommissie van een sportbond?

Vraag 3
Is in dit geval melding gedaan bij een tuchtcommissie? Zo ja, welke uitspraak heeft deze tuchtcommissie gedaan?

Vraag 4
Welke voorwaarden zijn er verbonden aan de subsidies van de rijksoverheid voor onze topsporters? Zijn daarbij ook voorwaarden gesteld aan de omgang met matchfixing? Zo nee, bent u bereid een formele tuchtrechtspraakprocedure voor (vermoedens van) matchfixing als voorwaarde voor subsidieverlening op te nemen? Kunt u dit meenemen in het door ons eerder gevraagde actieplan matchfixing?

1 https://www.volkskrant.nl/sport/schaatscoach-jillert-anema-ondernam-poging-tot-matchfixingop-winterspelen-sotsji~a4569719/


Indiener

Antje Diertens (D66)


Gericht

Bruno Bruins (VVD)


descriptionAccess ( 1933 )

Publicatiedatum
19 februari 2018Gerelateerd

Het tegengaan van matchfixing

De strafrechtelijke aanpak van matchfixing

Het bericht ‘Schaatscoach Jillert Anema ondernam poging tot matchfixing op Winterspelen Sotsji’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Matchfixing in het tennis

Lessen uit het Belgisch voetbalschandaal

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl