Tweedemonitor / Kamervraag / De onderdrukking van Papoea’s in IndonesiëDe onderdrukking van Papoea’s in Indonesië

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z02199

2018Z02199 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Ploumen (PvdA), Van Helvert (CDA), Voordewind (ChristenUnie), Van Ojik (GroenLinks), Ten Broeke (VVD), Karabulut (SP), Sjoerdsma (D66) en De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de onderdrukking van Papoea’s in Indonesië (ingezonden 8 februari 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Journaliste moet Papua verlaten om tweets»?1

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat deze BBC-journaliste Henschke uit Papoea is weggestuurd, en bent u bekend met vergelijkbare gevallen van uitzetting van buitenlandse journalisten door de Indonesische overheid?

Vraag 3
Klopt het dat de Indonesische overheid zowel binnenlandse als buitenlandse journalisten actief tegenwerkt als het gaat om verslaggeving van de situatie van Papoea’s in Indonesië?

Vraag 4
Wat doet Nederland in het kader van de beleidsprioriteit «vrijheid van meningsuiting» om ook de vrijheid te bevorderen van journalisten die verslag willen doen van de onderdrukking van de Papoeabevolking in Indonesië?

Vraag 5
Kunt u aangeven in hoeverre er sprake is van een verdere achteruitgang van de mensenrechtensituatie van Papoea’s in Indonesië?

Vraag 6
In eerdere antwoorden op schriftelijke vragen is ingegaan op de bijdrage van Nederland aan politietrainingen op Papoea2

; wat is de huidige status van de Nederlandse politietraining in Indonesië, en in hoeverre droeg of draagt deze inzet bij aan een verbetering van de mensenrechtensituatie in West-Papoea?

Vraag 7
Wat doet Nederland om uit te sluiten dat deze politietraining op enigerlei wijze bijdraagt aan het bevestigen van de onderdrukkende structuren jegens de Papoeaminderheid?

Vraag 8
Is Nederland bereid om, ook in EU- en VN-verband, bij de Indonesische overheid actief te blijven pleiten voor persvrijheid, voor het bevorderen van gelijke rechten voor de Papoeabevolking, en voor het stoppen en bestraffen van geweld tegen Papoea’s door onder meer leger en politie?


1 Nd.nl, 6 februari 2018
2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 3345


Gerelateerd

Arrestaties tijdens mensenrechtendemonstraties in West-Papoea

Het (mogelijke) gebruik van chemische middelen tijdens militaire operatie in West Papoea door het door het Indonesische leger

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De onderdrukking van Papoea’s in Indonesië

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De bedreiging, onderdrukking en roof van christenen in Irak

Een rapport over schoolboeken, uitgegeven door de Palestijnse Autoriteit

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl