Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Jihadisten uit Syrië en Irak kunnen spil van nieuwe netwerken worden’Het bericht ‘Jihadisten uit Syrië en Irak kunnen spil van nieuwe netwerken worden’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z02188

2018Z02188 Vragen van het lid Arno Rutte (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Jihadisten uit Syrië en Irak kunnen spil van nieuwe netwerken worden» (ingezonden 8 februari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Jihadisten uit Syrië en Irak kunnen spil van nieuwe netwerken worden»?1

Vraag 2
Onderschrijft u de bevinding dat extremistische jihadisten die meevochten in Syrië en Irak onverminderd gevaarlijk blijven, maar dat de aard van het gevaar verandert? Zo ja, hoe wordt hierop geanticipeerd?

Vraag 3
Deelt u de inschatting dat de kans reëel is dat terugkeerders in Nederland, na een eventuele gevangenschap, gaan functioneren als spil van nieuwe terreurnetwerken? Is voldoende geborgd dat terugkeerders in detentie niet de kans krijgen om radicaal gedachtengoed te verspreiden? In hoeverre wordt dit ook na de detentie nog gemonitord?

Vraag 4
Bereiken u signalen dat de aandacht voor terreurbestrijding bij de ons omringende landen zou verslappen? Zo ja, worden landen hier direct op aangesproken?

Vraag 5
De Nederlandse aanpak van terreurbestrijding wordt gezien als best practice. Wordt onze kennis voldoende gedeeld met andere landen om te voorkomen dat teruggekeerde terroristen alsnog Nederland binnenkomen?


NRC.nl, 5 februari 2018


Gerelateerd

Het bericht ‘Jihadisten uit Syrië en Irak kunnen spil van nieuwe netwerken worden’

De Iraakse weigering om IS-strijders uit Syrië te berechten

Het bericht ‘Nederland stuurt Yezidi’s terug naar de tentenkampen en dat is tegen de eigen regels zeggen advocaten’

Een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië

Het feit dat Nederlandse luchtvaartmaatschappijen tot 8 januari over Irak en Iran bleven vliegen en over de opvolging van aanbevelingen in het OVV-rapport over veilig vliegen over conflict gebieden

Een Nederlandse luchtaanval in Irak waarbij tientallen burgerslachtoffers zouden zijn gevallen

De steun van de Nederlandse regering aan de rebellen in Zuid-Syrië

Het (mogelijke) gebruik van chemische wapens bij de Turkse inval in Noord Syrie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl