Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten ‘Spionnenjacht blokt 5G’ en ‘Arena geen proeftuin voor nieuwste generatie mobiel internet’De berichten ‘Spionnenjacht blokt 5G’ en ‘Arena geen proeftuin voor nieuwste generatie mobiel internet’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z02091

2018Z02091 Vragen van de leden Paternotte en Belhaj (beiden D66) en Weverling (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Defensie over de berichten ‘Spionnenjacht blokt 5G’ en ‘Arena geen proeftuin voor nieuwste generatie mobiel internet’ (ingezonden 7 februari 2018)

1
Heeft u kennis genomen van de artikelen ‘Spionnenjacht blokt 5G’ 1) en ‘Arena geen proeftuin voor nieuwste generatie mobiel internet’? 2)

2
Deelt u de mening dat het hoogwaardige en zeer snelle 5G-internet van cruciaal belang is voor onze telecommunicatie, economie en maatschappelijke uitdagingen?

3
Hoe beoordeelt u de houding van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ten aanzien van de 5G-openstelling?

4
Welke gevolgen heeft dit voor 5G-experimenten en innovatieve proeftuinen, zoals in NoordGroningen, die juist vanwege de (sociaal-)economische en maatschappelijke uitdagingen zijn geïnitieerd door overheden, kennisinstellingen en bedrijven?

5
Op welke manier denkt u een oplossing te vinden voor de beschikbaarstelling van de band van 3,5 gigahertz (GHz) ten noorden van de denkbeeldige lijn Amsterdam-Zwolle?

6
Wat betekent het voornemen van de Duitse regering om ook aan de Nederlandse grens de 3.5 GHz-band vrij te maken voor 5G voor de Signals Intelligence (SIGINT)-functies in Burum?

7
Bent u reeds in gesprek met de Duitse regering over de toekomstige ingebruikname van de 3,5 GHz-band in de grensregio? Zo ja, kunt u de Kamer informeren over de standpunten van de Nederlandse en Duitse regering?

8
Hoe plaatst u de mogelijke boycot van 5G-uitrol in het kader van het regeerakkoord, waarin de ambitie wordt uitgesproken om digitaal de Europese koploper te worden?

9
Bent u ervan op de hoogte dat in veel Europese lidstaten de 3,5 GHz-band veiling al heeft plaatsgevonden dan wel dit jaar zal plaatsvinden?

10
Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat Nederland niet de Europese achterblijver wordt op het gebied van digitale communicatie en mobiel internet?

11
Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het algemeen overleg Telecommunicatie van 15 februari aanstaande?


1) https://blendle.com/i/het-parool/spionnenjacht-blokt-5-g/bnl-par-20180131-9238419? sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6Im1hYXJ0ZW52YW5nYWFucyIsIml0ZW1faWQ iOiJibmwtcGFyLTIwMTgwMTMxLTkyMzg0MTkifQ%3D%3D
2) https://www.parool.nl/amsterdam/arena-toch-niet-het-eerste-5g-stadion-vaneuropa~a4564631/

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Moorlag (PvdA), ingezonden 2 februari 2018 (vraagnummer 2018Z01760), en van de leden Van den Berg en Van der Molen (beiden CDA), ingezonden 6 februari 2018 (vraagnummer 2018Z01939)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 325
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl