Tweedemonitor / Kamervraag / De donorconferentie voor IrakDe donorconferentie voor Irak

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01950

2018Z01950 Vragen van de leden De Roon en Van Weerdenburg (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de donorconferentie voor Irak (ingezonden 6 februari 2018)

1
Neemt Nederland deel aan de donorconferentie voor Irak welke voorzien is in Koeweit van 12 tot 14 februari 2018 1) ?

2
Is er een streefbedrag vastgesteld voor deze donorconferentie?

3
Is de regering van plan om een donatie toe te zeggen? Zo ja, tot welk bedrag en onder welke voorwaarden?

4
Neemt ook de Europese Unie (EU) deel aan deze donorconferentie en welk bedrag overweegt de EU toe te zeggen? Welke voorwaarden zullen daarbij worden gesteld?

5
Deelt u de mening dat geld dat door de Nederlandse belastingbetalers is opgebracht, besteed dient te worden aan ouderen, aan de gezondheidszorg en aan de infrastructuur in Nederland, en niet in Irak? Zo nee, waarom geeft u de voorkeur aan Irak in plaats van aan ons eigen land?

6
Wilt u na afloop van de donorconferentie een gedetailleerd overzicht van alle toezeggingen en donoren aan de Kamer toezenden? Zo nee, waarom niet?

7
Wilt u deze vragen beantwoorden voor 8 februari 2018, 11.00 uur? Zo nee, waarom niet?


1) http://www.aina.org/news/20180204152433.htm


Indiener

Raymond de Roon (PVV)

Danai van Weerdenburg (PVV)


Gericht

Halbe Zijlstra (VVD)

Sigrid Kaag (D66)


Access ( 1742 )

Publicatiedatum
6 februari 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl