Tweedemonitor / Kamervraag / Kloksystemen op basis van vingerafdrukkenKloksystemen op basis van vingerafdrukken

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01774

2018Z01774 Vragen van de leden Jasper van Dijk en Alkaya (beiden SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kloksystemen op basis van vingerafdrukken (ingezonden 2 februari 2018).

Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat er bedrijven zijn die kloksystemen aanbieden die gebruik maken van vingerafdrukken van werknemers?1

Vraag 2
Kan een werknemer verplicht worden door een werkgever vingerafdrukken af te staan, als dit niet vanwege veiligheidsvoorschriften noodzakelijk is?

Vraag 3
Deelt u de mening dat wanneer medewerkers niet uitbetaald worden voor gewerkte uren omdat zij weigeren hun vingerafdruk af te staan, dit onrechtmatig is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Deelt u de mening dat wanneer medewerkers geen vingerafdruk willen afstaan er een laagdrempelig alternatief mogelijk zou moeten worden qua urenregistratie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Vindt u het wenselijk dat er zo op grote schaal vingerafdrukken door particuliere bedrijven verzameld worden? Zo ja, zijn er volgens u voldoende waarborgen zodat deze data veilig opgeslagen moeten worden?

1 https://www.dyflexis.com/nl/kloksysteem-personeel/


Gerelateerd

Het bericht ‘Nederlandse vingerafdrukken gedeeld met FBI’

Kloksystemen op basis van vingerafdrukken

Het bericht dat de vingerafdruk op het Nederlandse paspoort nooit wordt gecontroleerd

Opinie 7/2018 van de Europese databeschermingsautoriteit (EDPS) over het voorstel om vingerafdrukken op ID-kaarten op te nemen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ‘vingerscan-affaire in Spijkenisse’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl