Tweedemonitor / Kamervraag / DDoS-aanvallen op bankenDDoS-aanvallen op banken

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01773

2018Z01773 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over DDoS-aanvallen op banken (ingezonden 2 februari 2018).

Vraag 1
Is er economische schade opgetreden als gevolg van het onbereikbaar zijn van internetbankieren door de DDoS-aanvallen op banken? Zo ja, hoe groot is de totale schade?1

Vraag 2
Klopt het dat gemiddeld genomen zo’n tien à elf miljoen betalingen per dag worden verricht? Hebben de DDoS-aanvallen invloed gehad op het aantal betalingen? Zo ja, in hoeverre is het aantal betalingen beïnvloed door de DDoS-aanvallen?

Vraag 3
Welke wettelijke vereisten worden gesteld aan banken om het betalingsverkeer te beveiligen tegen DDoS-aanvallen? Bent u van mening dat banken deze wettelijke vereisten in voldoende mate naleven? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4
Zijn de DDoS-aanvallen van de laatste week geavanceerder dan eerdere DDOS-aanvallen op banken? Kunt u uitleggen in welk opzicht deze aanvallen geavanceerder zijn?

Vraag 5
Waaruit blijkt dat Nederlandse banken er om bekend staan hun cyberveiligheid goed op orde te hebben?2

Vraag 6
Wat is uw reactie op de bewering dat banken laks zijn en dat ons land alles in huis heeft om onaantastbaar te blijven voor DDoS-aanvallen?3

Vraag 7
Hebt u, net als techneut Erik Bais, twijfels over de strategie van ABN AMRO ten aanzien van het afslaan van deze aanvallen?

Vraag 8
Kunt u uitleggen waardoor ABN AMRO vaker is getroffen dan andere banken?4

Vraag 9
Zijn DDoS-aanvallen in deze orde van grootte ook op buitenlandse banken voorgekomen? Zo ja, wanneer?

Vraag 10
Welke lessen kunnen worden getrokken uit de recente DDoS-aanvallen op banken? Hoe ziet u er op toe dat deze lessen ook leiden tot concrete actie van zowel de overheid als van de banken?

Vraag 11
Bent u bezig met het creëren van een back-upmogelijkheid voor directe digitale betalingen, bijvoorbeeld decentraal, voor het geval er op grote schaal aanvallen blijven plaatsvinden?


1 https://nos.nl/artikel/2214177-derde-ddos-storing-abn-amro-binnen-24-uur-ook-inggetroffen.html
2 https://www.ad.nl/economie/banken-en-belastingdienst-slaan-cyberaanvallen-af~a1ec22e5/
3 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1608419/opstelling-banken-over-d-do-s-schandalig
4 https://fd.nl/economie-politiek/1239501/banken-getroffen-door-dd-os-aanvallen


Indiener

Mahir Alkaya (SP)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)


descriptionAccess ( 1699 )

Publicatiedatum
2 februari 2018Gerelateerd

DDoS-aanvallen op banken

De aanhoudende DDoS aanvallen op Nederlandse banken en de Belastingdienst

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

Het bericht dat banken het mkb leeg melken

Foute overboekingen bij ING

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

De beleggingen van banken in regenwoud vernietigende palmoliebedrijven zonder dat hun klanten hiervan op de hoogte zijn

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl