Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01771

2018Z01771 Vragen van de leden Ziengs, Nijkerken-de Haan en Bosman (allen VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Voorbereiding op kernramp kan beter» (ingezonden 2 februari 2018).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Voorbereiding op kernramp kan beter»?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat Nederland in het geval van een kernramp in Nederland, België of Duitsland een duidelijk plan van aanpak moet hebben klaarliggen dat niet alleen op papier staat, maar ook daadwerkelijk geoefend is? Waarom is dat nu niet het geval?

Vraag 3
Zijn er belemmeringen voor samenwerking tussen de veiligheidsdiensten van Nederland, België en Duitsland? Zo ja, welke zijn dat?

Vraag 4
Bent u bereid het initiatief te nemen om gezamenlijk met de buurlanden te oefenen hoe moet worden gehandeld bij een kernramp?

Vraag 5
Hoe beoordeelt u de verschillende adviezen die Nederland, België en Duitsland geven over de vraag wat moet worden gedaan bij een kernramp? Zijn de taal- en cultuurverschillen een reële belemmering voor goede samenwerking?

Vraag 6
Waarom delen Duitsland en België bij stralingsgevaar aan alle kinderen en aan alle zwangere vrouwen jodiumpillen uit, terwijl dit in Nederland enkel in een straal van 100 kilometer wordt gedaan? Vanwaar dit verschil?

Vraag 7
Hoe verhoudt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zich tot de bijeenkomst van 7 september 2017 georganiseerd door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) waarin de ANVS Limburgse bestuurders gerust stelde over de eventuele risico’s bij een kernramp bij de centrale Tihange?2

Vraag 8
Bent u ervan op de hoogte volgens ANVR in het geval van een kernramp bij Tihange er rekening wordt gehouden met een evacuatie van Belgen naar Nederland, waarbij hun auto’s aan de grens bij Eijsden moeten worden afgespoten en ontsmet? Zijn de veiligheidsregio’s toegerust voor deze taak in het geval van een kernramp bij Tihange? Weten de bewoners van deze gebieden wat hun te doen staat in het geval van een kernramp?
1 NOS.nl, 31 januari 2018 (https://nos.nl/artikel/2214634-voorbereiding-op-kernramp-kanbeter.html)
2 Website 1Limburg, 7 september 2017 (https://www.1limburg.nl/besloten-bijeenkomst-geendebat-over-sluiting-tihange)


Gerelateerd

Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’

Het gebruik van een levende haan tijdens Kallemooi.

Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’

De financiële toestand van GGZ-instelling Dokter Bosman

Het bericht ‘Gehandicapte mag werkbonus nog steeds niet houden, Kamerleden boos’

Ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen

Het bericht ‘Groningen en Drenthe in gevaar door falende aanpak bij catastrofe kerncentrale Lingen Case’

Een bericht op facebook

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl