Tweedemonitor / Kamervraag / De toegankelijkheid van het station in WinsumDe toegankelijkheid van het station in Winsum

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01768

2018Z01768 Vragen van de leden Gijs van Dijk (PvdA) en Laçin (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de toegankelijkheid van het station in Winsum (ingezonden 2 februari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met de situatie bij het NS-station in Winsum, waarbij ProRail voor de zomer de problematische toegang van het station en de platforms via een lift met grote gebreken zou gaan oplossen via de aanleg van een hellingbaan? Zo ja, bent u dan ook bekend met het feit dat na de initiële presentatie in juni 2017 door ProRail deze verbetering van de toegankelijkheid van dit belangrijke station definitief van de baan lijkt te zijn?

Vraag 2
Kunt u aangeven wat de reden is dat de gemeente Winsum en de doelgroep op 1 juni 2017 een presentatie kregen door ProRail over een toekomstige hellingbaan en dat er sinds 26 september 2017 sprake lijkt te zijn van een radicale koerswijziging? Hoe beoordeelt u desgewenst deze reden(en)?

Vraag 3
Wat is op dit moment de stand van zaken wat betreft deze oorspronkelijk aangekondigde verbetering van de toegankelijkheid van het station?

Vraag 4
Begrijpt u dat een dergelijke, plotselinge koerswijziging bij zowel doelgroep en de gemeente het gevoel oproept misleid te worden en vragen oproept over de betrouwbaarheid van de door ProRail plotseling opgevoerde veel hogere kosten van de afgeblazen hellingbaan?

Vraag 5
Had ProRail na jaren van betrokkenheid bij de situatie op dit station, niet in een eerder stadium kunnen weten dat het project potentieel duurder zou worden dan aanvankelijk begroot?

Vraag 6
In welke mate kan deze inschatting van kosten door andere partijen getoetst worden en in hoeverre kan ProRail hier eigenhandig terugkomen op een eerder toegezegde verbetering? Wat is uw rol in projecten zoals deze, ook vanuit het rijksbeleid dat zich richt op verbetering van veiligheid en toegankelijkheid rond het spoor en stations?


Gerelateerd

De toegankelijkheid van het station in Winsum

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De problemen met de Kamperlijn

De berichten “NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS” en “Iedereen wil openbaar vervoer, niemand wil het betalen.”

Misstanden in het Europese wegtransport

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De toegankelijkheid voor mensen met een handicap in het openbaar vervoer in het licht van de coronacrisis

Het bericht ‘Stapels werk door nieuwe eisen toegankelijkheid’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl