Het bericht dat de kaarten voor U2 binnen no-time waren uitverkocht

2018Z01660 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de kaarten voor U2 binnen enkele minuten waren uitverkocht (ingezonden 1 februari 2018)

1
Bent u op de hoogte van het feit dat de kaarten voor het aanstaande concert van U2 binnen enkele minuten waren uitverkocht, terwijl er binnen vijf minuten vele honderden kaarten werden aangeboden op doorverkoopwebsite Seatwave? 1) 2)

2
Hoe waarschijnlijk acht u het dat binnen enkele minuten na aanschaf honderden kopers zich plotsklaps bedenken en besluiten om allemaal via één website hun ticket door te verkopen? Indien u dit niet zeer waarschijnlijk acht, welke verklaring heeft u dan voor het massaal verschijnen van tickets op Seatwave?

3
Deelt u de mening dat dit soort praktijken ervoor zorgen dat fans teleurgesteld raken en de toegankelijkheid van culturele evenementen zo nog verder onder druk komt te staan? Zo nee, waarom niet?

4
Kunt u garanderen dat LiveNation, of één van haar dochterondernemingen, niet direct kaarten op secundaire ticketwebsites als Seatwave aanbiedt? Zo nee, bent u bereid te onderzoeken hoe deze kaarten binnen enkele minuten op deze site aangeboden worden?

5
Hoe staat het met de uitvoering van de aangenomen motie-Kwint c.s., die het kabinet opdraagt met een voorstel te komen dit soort woekerhandel aan banden te leggen? 3)


1) http://www.at5.nl/artikelen/177821/fans-u2-boos-kaartje-kopen-voelt-als-een-kanslozemissie
2) https://www.seatwave.nl/u2-tickets/ziggo-dome-tickets/zondag-7-oktober2018/perf/1132240
3) Kamerstuk 34775-VIII, nr. 34

Indiener(s)Tweedemonitor