Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat lage en middeninkomens in de financiële problemen komen bij gasloos wonenHet bericht dat lage en middeninkomens in de financiële problemen komen bij gasloos wonen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01655

2018Z01655 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat lage- en middeninkomens in de financiële problemen komen bij gasloos wonen (ingezonden 1 februari 2018)

1
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Gasloos huis strop voor de bezitters’, waarin zorgen worden geuit over de betaalbaarheid van gasloos wonen? 1)

2
Deelt u de mening dat alle woningen zo snel mogelijk van het gas af zouden moeten? Zo ja, deelt u ook de mening dat dit ook voor iedereen betaalbaar moet zijn?

3
Hoe oordeelt u over de uitkomsten van het in het artikel genoemde onderzoek, waaruit blijkt dat lage- en middeninkomens financieel de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen wanneer zij hun woning op alternatieve wijze moeten verwarmen?

4
Hoe wordt de betaalbaarheid meegenomen in toekomstige warmteplannen?

5
Op welke wijze gaat u huishoudens die financiële ondersteuning nodig zullen hebben om hun woning te verduurzamen ondersteuning bieden?

6
Hoe gaat u voorkomen dat het benodigde draagvlak voor de energietransitie afkalft door te hoge kosten?

7
Hoe gaat u voorkomen dat de verduurzaming van de woningvoorraad vertraging oploopt door te hoge kosten?

8
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het debat inzake de Wijziging van de Warmtewet?
1) Dagblad van het Noorden, 30 januari 2018


Indiener

Sandra Beckerman (SP)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 1666 )

Publicatiedatum
1 februari 2018
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl