Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een Turks-Nederlandse vereniging in Rotterdam is besmeurd met PKK-leuzen door sympathisanten van de terroristische beweging PKKHet bericht dat een Turks-Nederlandse vereniging in Rotterdam is besmeurd met PKK-leuzen door sympathisanten van de terroristische beweging PKK

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01393

2018Z01393 Vragen van de leden Kuzu, Azarkan en Öztürk (allen DENK) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat een Turks-Nederlandse vereniging in Rotterdam is besmeurd met PKK-leuzen door sympathisanten van de terroristische beweging PKK (ingezonden 30 januari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Gebouw Turkse vereniging in Feijenoord beklad met PKK-leuzen»?1

Vraag 2
Wat vindt u van het feit dat aanhangers van de terroristische organisatie PKK een gebouw in ons land bekladden met de namen van de organisaties PKK en YPG? Kunt u begrijpen dat dit mensen angst inboezemt?

Vraag 3
Hebben de gemeente Rotterdam en de burgemeester van Rotterdam contact opgenomen met deze vereniging? Zo ja, welke maatregelen zijn er getroffen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Hoe gaat u de veiligheid van de bezoekers van deze vereniging waarborgen?

Vraag 5
Bent u bereid maatregelen te nemen om de angst onder Koerdische en Turkse Nederlanders die voortkomt uit deze intimiderende bekladding weg te nemen?

Vraag 6
Hoe staat het met de opsporing en de vervolging van de daders van de intimiderende bekladding?

Vraag 7
Wordt het dreigingsniveau van de PKK in Nederland gemonitord naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Syrië? Zo ja, wat blijkt hieruit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Op welke wijze worden activiteiten van de PKK en aanverwante organisaties door de Nederlandse overheid gemonitord en bestreden?

Vraag 9
Vindt u het ook onwenselijk dat aanhangers van de PKK en de YPG deze week met vlaggen stonden te zwaaien van deze bewegingen op Schiphol? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Bent u zich ervan bewust dat er eerder een vernieling heeft plaatsgevonden van een Turks-Nederlandse verenging in Rotterdam die waarschijnlijk gepleegd is door PKK-aanhangers?2

Vraag 11
Bent u bereid bij de burgemeester van Rotterdam aan te dringen op het oprichten van een specialistisch team om de recente dreigingen het hoofd te bieden, aangezien hij ervaring heeft met het oprichten van specialistische teams om spanningen en dreigingen weg te nemen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12
Bent u bereid bij de burgemeester van Rotterdam er op aan te dringen voortaan niet meer toe te staan dat PKK-aanhangers met openlijk vlaggenvertoon onder politiebewaking demonstreren in het centrum van Rotterdam, omdat openlijke uitingen van de terroristische PKK mensen angst inboezemt?3

1 https://www.ad.nl/rotterdam/gebouw-turkse-vereniging-in-feijenoord-beklad-met-pkkleuzen~a84ba743/
2 https://www.rijnmond.nl/nieuws/133267/Eerst-brand-nu-ruiten-aan-diggelen-bij-Turksevereniging
3 http://dutchturks.nl/politie-rotterdam-heeft-geen-pkk-vlaggen-gezien-bij-de-demonstratie/


Gerelateerd

Het bericht dat een Turks-Nederlandse vereniging in Rotterdam is besmeurd met PKK-leuzen door sympathisanten van de terroristische beweging PKK

De precaire situatie in Noord-Irak

Het bericht dat een Turks-Nederlandse vereniging in Rotterdam is besmeurd met PKK-leuzen door sympathisanten van de terroristische beweging PKK

Het bericht ‘Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Het bericht dat Erdogan volgens uitgelekt vertrouwelijk NCTV-rapport een grote rol speelt bij de opkomst van het salafisme in Nederland.

Het bericht dat er Nederlands subsidiegeld gaat naar een voormalig kopstuk van een Syrische terreurbeweging.

Het bericht ‘Grote commotie over in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK’

Het bericht 'Eerst Assads strijder, nu asiel in Nederland'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl