Tweedemonitor / Kamervraag / echtsgrondslag van het voorgestelde Europees Monetair Fonds en een Duits parlementair advies dat de voorgestelde rechtsgrondslag (artikel 352 van het EU-werkingsverdag) ontoereikend achtechtsgrondslag van het voorgestelde Europees Monetair Fonds en een Duits parlementair advies dat de voorgestelde rechtsgrondslag (artikel 352 van het EU-werkingsverdag) ontoereikend acht

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01309

2018Z01309 Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Hennis-Plasschaert (VVD), Bruins (ChristenUnie) en Sneller (D66) aan de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken over de rechtsgrondslag van het voorgestelde Europees Monetair Fonds en een Duits parlementair advies dat de voorgestelde rechtsgrondslag (artikel 352 van het EU-werkingsverdag) ontoereikend acht (ingezonden 29 januari 2018)

1
Heeft u kennisgenomen van het EU-voorstel: Verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds COM (2017) 827?

2
Klopt het dat de Europese Commissie artikel 352 van het werkingsverdrag als rechtsgrondslag gekozen heeft, de zogenaamde flexibiliteitsclausule?

3
Herinnert u zich dat u in het BNC-fiche aan de Kamer geen duidelijkheid gaf over de bevoegdheid van de Europese Unie en dat u nadere duiding zou vragen op een aantal punten?

4
Beschikt u over (nader) juridisch advies over de toepassing van artikel 352 van bijvoorbeeld de juridische dienst van het ministerie, de landsadvocaat of een instelling van de Europese Unie? Zo ja, kunt u dat juridisch advies delen met de Kamer voor woensdag 31 januari 2018 te 14.00 uur, zodat de inhoud betrokken kan worden bij het algemeen overleg over het behandelvoorbehoud?

5
Heeft u kennisgenomen van ‘Fragen zur Rechtsgrundlage und Subsidiarität des Vorschlags der Europäischen Kommission zur Einrichtung eines Europäischen Währungsfonds’, die de juridische dienst van de Duitse bondsdag op 25 januari 2017 gepubliceerd heeft?

6
Heeft u kennisgenomen van het feit dat volgens dit advies de verordening niet gebaseerd kan worden op artikel 352 van het werkingsverdrag, omdat niet duidelijk aangetoond kan worden dat het leidt tot meer eenheid, efficiency en een betere verantwoording dan het huidige Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)?

7
Deelt u de conclusies van dit Duitse rapport en dan met name de conclusie dat de Europese Commissie dit voorstel niet kan baseren op artikel 352? Kunt u dit uitgebreid toelichten?

8
Op welke wijze hebben het Nederlandse kabinet of andere regeringen de discussie gevoerd met de Europese Commissie of in de Raad over de rechtsgrondslag en/of de subsidiariteit van dit voorstel tot nu toe?

  9
Heeft het kabinet een voorkeur voor een communautair noodfonds, zoals dit voorstel van de Europese Commissie, of een noodfonds dat intergouvernementeel geregeld wordt, zoals het huidige ESM?

10
Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden met het oog op het plenaire debat over de toekomst van de eurozone?


Gerelateerd

echtsgrondslag van het voorgestelde Europees Monetair Fonds en een Duits parlementair advies dat de voorgestelde rechtsgrondslag (artikel 352 van het EU-werkingsverdag) ontoereikend acht

De aangekondigde evaluatie van het monetair beleid

Het Akkoord op Hoofdlijnen dat de Staat heeft gesloten met Shell en ExxonMobil

De balansen in TARGET2 en de daarmee verbonden risico’s

De balansen in Target2 en de daarmee verbonden risico’s

De werkwijze van het NPO-fonds

De benoeming van een nieuw hoofd van de Griekse “Parliamentary Budget Office”

De enorm gevolgen van langdurig lage en negatieve rente voor de Nederlandse pensioenfondsen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl