Tweedemonitor / Kamervraag / De oproep van een toxicoloog dat werknemers van Custom Powders moeten worden getest op omstreden stof GenXDe oproep van een toxicoloog dat werknemers van Custom Powders moeten worden getest op omstreden stof GenX

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01296

2018Z01296 Vragen van de leden Kröger en Özütok (beiden GroenLinks) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de oproep van een toxicoloog dat werknemers van Custom Powders moeten worden getest op omstreden stof GenX (ingezonden 29 januari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Laat werknemers van bedrijf waar met omstreden stof GenX wordt gewerkt testen»?1

Vraag 2
Deelt u de bezorgdheid van toxicoloog Jacob de Boer over de werknemers van Custom Powders, die mogelijk drie keer per jaar zijn blootgesteld aan de stof? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Heeft de arbeidsinspectie (Inspectie SZW) een gesprek gehad met het bedrijf Custom Powders over de gezondheid en veiligheid van de werknemers naar aanleiding van de GenX-vervuiling? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Deelt u de mening van toxicoloog Jacob de Boer dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar de gezondheid van de werknemers van Custom Powders?

Vraag 5
Bent u bereid om, in samenspraak met het bevoegd gezag en de Inspectie SZW, het bedrijf op te dragen het bloed te onderzoeken van de werknemers? Zo nee, waarom niet?

1 Website Eindhovens Dagblad, 20 januari 2018 (https://www.ed.nl/helmond/laat-werknemersvan-bedrijf-waar-met-omstreden-stof-genx-wordt-gewerkt-testen~ab564769f/)


Gerelateerd

De oproep van een toxicoloog dat werknemers van Custom Powders moeten worden getest op omstreden stof GenX

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat omstreden teckelfokker naar Hongarije verkast

De toelating van het landbouwgif sulfoxaflor

Nog steeds bestaande onduidelijkheid over het testbeleid

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl