Tweedemonitor / Kamervraag / De oproep van een toxicoloog dat werknemers van Custom Powders moeten worden getest op omstreden stof GenXDe oproep van een toxicoloog dat werknemers van Custom Powders moeten worden getest op omstreden stof GenX

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01296

2018Z01296 Vragen van de leden Kröger en Özütok (beiden GroenLinks) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de oproep van een toxicoloog dat werknemers van Custom Powders moeten worden getest op omstreden stof GenX (ingezonden 29 januari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Laat werknemers van bedrijf waar met omstreden stof GenX wordt gewerkt testen»?1

Vraag 2
Deelt u de bezorgdheid van toxicoloog Jacob de Boer over de werknemers van Custom Powders, die mogelijk drie keer per jaar zijn blootgesteld aan de stof? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Heeft de arbeidsinspectie (Inspectie SZW) een gesprek gehad met het bedrijf Custom Powders over de gezondheid en veiligheid van de werknemers naar aanleiding van de GenX-vervuiling? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Deelt u de mening van toxicoloog Jacob de Boer dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar de gezondheid van de werknemers van Custom Powders?

Vraag 5
Bent u bereid om, in samenspraak met het bevoegd gezag en de Inspectie SZW, het bedrijf op te dragen het bloed te onderzoeken van de werknemers? Zo nee, waarom niet?

1 Website Eindhovens Dagblad, 20 januari 2018 (https://www.ed.nl/helmond/laat-werknemersvan-bedrijf-waar-met-omstreden-stof-genx-wordt-gewerkt-testen~ab564769f/)


Gerelateerd

De oproep van een toxicoloog dat werknemers van Custom Powders moeten worden getest op omstreden stof GenX

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat omstreden teckelfokker naar Hongarije verkast

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

De rapportage gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl