Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de Palestijnse Autoriteit voor 50 miljoen dollar een privéjet heeft aangeschaft voor Mahmoud AbbasHet bericht dat de Palestijnse Autoriteit voor 50 miljoen dollar een privéjet heeft aangeschaft voor Mahmoud Abbas

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01239

2018Z01239 Vragen van de leden Van Weerdenburg en De Roon (beiden PVV) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat de Palestijnse Autoriteit voor 50 miljoen dollar een privéjet heeft aangeschaft voor Mahmoud Abbas (ingezonden 26 januari 2018)


1
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Amid funding cut fears, PA purchases $50 million private jet for Abbas’? 1)

2
Klopt het dat de Palestijnse Autoriteit 50 miljoen dollar heeft gespendeerd aan een privéjet dat gebruikt zal gaan worden door Mahmoud Abbas?

3
Hoe beoordeelt u de noodzaak van die aankoop?

4
Wat is de acute noodzaak voor Nederland om versneld 13 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de United Nations Relief Works Agency (UNRWA), terwijl de Palestijnse Autoriteit zelf klaarblijkelijk voldoende middelen in kas heeft om de subsidiekorting van de Verenigde Staten te compenseren?

5
Wilt u toezeggen dat Nederland per direct stopt met het financieel steunen van de Palestijnse Autoriteit en er op toeziet dat er op geen enkele manier en via geen enkel kanaal nog Nederlands belastinggeld gaat naar de Palestijnse Autoriteit, noch nationaal, noch in EUverband, noch internationaal? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.timesofisrael.com/amid-funding-cut-fears-pa-purchases-50-million-private-jetfor-abbas-report/


Gerelateerd

Het bericht dat de Palestijnse Autoriteit voor 50 miljoen dollar een privéjet heeft aangeschaft voor Mahmoud Abbas

De antisemitische uitspraken van president Abbas

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het oppakken van een Palestijnse activist door Israël

FATCA en de Accidental Americans

Het bericht dat het Israëlisch parlement een wet heeft aangenomen om salarisbetalingen aan veroordeelde Palestijnse terroristen te stoppen

Nog meer Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl