Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Europees pensioenfonds op rand van de afgrond’Het bericht ‘Europees pensioenfonds op rand van de afgrond’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01229

2018Z01229 Vragen van de leden Maeijer en De Jong (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Europees pensioenfonds op rand van de afgrond’ (ingezonden 26 januari 2018)


1
Bent u bekend met het bericht ‘Europees pensioenfonds op rand van de afgrond’? 1)

2
Klopt het dat het pensioenfonds voor Europarlementariërs een tekort heeft van 326 miljoen euro?

3
Weet u dat eind 2016 het totaal aan pensioenverplichtingen voor Europarlementariërs ruim 1,8 miljard euro betrof op een totaal van 67 miljard euro aan pensioenverplichtingen voor alle Eurocraten? Wat betreffen de verplichtingen per eind 2017?

4
Vindt u het normaal dat Europarlementariërs met hun 63e levensjaar al met pensioen mogen gaan, terwijl Nederlanders die nu geboren worden tot hun 72e levensjaar moeten doorploeteren?

5
Deelt u de mening dat het niet uit te leggen is dat terwijl:
a) in Nederland de broekriem onder druk van Brussel is aangehaald;
b) de Nederlandse pensioenen de afgelopen tien jaar nauwelijks zijn geïndexeerd en zelfs gekort;
c) de Nederlandse afdracht aan de Europese Unie alleen maar is gestegen; de Brusselse graaimolen volop blijft draaien?
6
Deelt u de mening dat het te krankzinnig voor woorden zou zijn als de Nederlandse belastingbetaler straks opdraait voor het financiële wanbeleid en de goudomrande regelingen van zelfverrijkende Europarlementariërs? Zo ja, hoe gaat u dit voorkomen?

1) https://nos.nl/artikel/2213486-europees-pensioenfonds-op-rand-van-de-afgrond.html


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl